***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
46
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Tis 3/9 v 36
09:15 - 12:00 5D306 16 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Introduktion, Introföreläsning & invärdering. (distans via Zoom)
  Ons 4/9
09:15 - 12:00 5D306 16 pl Stephen De Lisle BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Intro evolution (kap 19). (distans via Zoom)
13:00 - 14:00 5D326 10 pl Karin Thörne BIGBI3, BIGBI3, 45709, 45710 VFU info, VFU-info. (distans via Zoom)
  Fre 6/9
09:15 - 12:00 5D306 16 pl Stephen De Lisle BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Fylogeni (kap 20). (distans via Zoom)
v 37 Mån 9/9 v 37
10:30 - 12:00 . Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Inventeringsmetodik, biodiversitet och biostatistik. (distans via Zoom)
  Tis 10/9
08:30 - 17:00 Ute Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Exkursion, Fältövn. 1: intro, datainsamling vid site A.
  Ons 11/9
08:30 - 17:00 Ute Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Exkursion, Fältövn. 1: datainsamling vid site B.
  Tors 12/9
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Exkursion, Fältövn. 1: dataanalys och förbered presentation.
13:15 - 17:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Exkursion, Fältövn. 1: dataanalys och förbered presentation.
v 38 Mån 16/9 v 38
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Fältövn. 1: presentation. (distans via Zoom)
13:15 - 17:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Fältövn. 1: presentation. (distans via Zoom)
  Tis 17/9
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Stephen De Lisle BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Gener och genom (kap 21). (distans via Zoom)
  Ons 18/9
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Stephen De Lisle BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Artbildning (kap 22). (distans via Zoom)
  Fre 20/9
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Livets utveckling på jorden (kap 23). (distans via Zoom)
v 39 Mån 23/9 v 39
09:15 - 12:00 Zoom Stephen De Lisle BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Handledning och diskussion av M1.
  Tis 24/9
10:30 - 12:00 5D307 20 pl John Piccolo BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Teorilaborationer: intro. (distans via Zoom)
  Ons 25/9
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Biogeografi (kap 52). (distans via Zoom)
  Fre 27/9
13:15 - 16:00 5D306 16 pl John Piccolo BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Beteendeekologi (kap 51). (distans via Zoom)
v 40 Mån 30/9 v 40
09:15 - 12:00 5D306 16 pl Olle Calles BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Biotiska interaktioner (kap 54). (distans via Zoom)
13:00 - 15:00 5D326 10 pl Karin Thörne BIGBI3, BIGBI3, 45709, 45710 Relationer, motivation och klassrumsinteraktioner. (distans via Zoom)
  Tis 1/10
09:15 - 12:00 5D307 20 pl John Piccolo BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Populationsekologi (kap 53). (distans via Zoom)
13:15 - 14:45 Zoom John Piccolo BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Frågestund, Teorilaborationer: frågestund.
  Tors 3/10
09:15 - 12:00 Zoom Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Handledning och diskussion av M2.
v 41 Tis 8/10 v 41
09:15 - 12:00 5D306 16 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Samhällsekologi (kap 55). (distans via Zoom)
  Tors 10/10
09:15 - 12:00 5D306 16 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Ekosystemekologi (kap 56). (distans via Zoom)
23:45 - 00:00 Canvas BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Inlämning, Senast klockan 23:59: Teorilaborationer: deadline inlämning (Canvas).
  Fre 11/10
09:15 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Föreläsning, Bevarandebiologi (kap 57). (distans via Zoom)
v 42 Mån 14/10 v 42
09:15 - 12:00 Zoom Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Handledning och diskussion av M3.
  Tors 17/10
08:15 - 13:15 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Tentamen, Tentamen. Anmälan görs via Mitt Kau. https://www.kau.se/examination
v 43 Mån 21/10 v 43
10:30 - 12:00 5D306 16 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Fältövning 2 / litt.sem. 1 & 2: intro. (distans via Zoom)
  Tis 22/10
10:00 - 12:00 5F416 Karin Thörne BIGBI3, BIGBI3, 45709, 45710 Planering och bedömning av undervisning. (distans via Zoom)
  Ons 23/10
08:30 - 10:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
10:30 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
  Tors 24/10
08:30 - 10:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
10:30 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
  Fre 25/10
23:45 - 00:00 Canvas BIGBI3, BIGBI3, 45709, 45710 Inlämning, Senast klockan 23:59: Inlämning RTK-uppgift.
v 44 Mån 28/10 v 44
08:30 - 10:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
10:30 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
13:00 - 16:00 5F416 Karin Thörne BIGBI3, BIGBI3, 45709, 45710 Examinerande didaktikseminarium. (distans via Zoom)
  Ons 30/10
08:30 - 10:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
10:30 - 12:00 5D307 20 pl Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud).
  Tors 31/10
09:15 - 12:00 Zoom Ewa Orlikowska BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Extra seminarietid / Fältövning 2: avstämning.
v 45 Mån 4/11 v 45
23:45 - 00:00 Canvas BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Inlämning, Senast klockan 23:59: Fältövning 2: deadline inlämning första version (Canvas).
  Ons 6/11
23:45 - 00:00 Canvas BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Inlämning, Senast klockan 23:59: Fältövning 2: deadline inlämning peer review (Canvas).
  Fre 8/11
23:45 - 00:00 Canvas BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Inlämning, Senast klockan 23:59: Fältövning 2: deadline inlämning slutlig version (Canvas).
v 50 Ons 11/12 v 50
08:15 - 13:15 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 45071, 45072, 45709, 45710, V1166 Tentamen, Omtentamen. Anmälan görs via Mitt Kau. https://www.kau.se/examination