***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
36
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Kursintroduktion
  Tis 3/9
09:15 - 15:00 9E124 70 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn. 1_Grunder i projekthantering
  Tors 5/9
09:15 - 12:00 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn 2 Intryck och värderingar
v 37 Mån 9/9 v 37
13:15 - 16:00 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn 3 – Grupprocesser och självstyrande team
  Tors 12/9
09:15 - 15:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Workshop 1 - Projektanalys instrumentellt perspektiv
v 38 Tis 17/9 v 38
09:15 - 12:00 9E124 70 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn 4- Organisationskultur/konflikter
  Tors 19/9
09:15 - 15:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn. 5- Workshop 2 -Projektanalys mänskligt perspektiv
v 39 Tis 24/9 v 39
09:15 - 12:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Litteraturseminarium
  Tors 26/9
09:15 - 15:00 Zoom John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Handledning Case
v 40 Tis 1/10 v 40
09:15 - 16:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Caseseminarium
  Tors 3/10
08:15 - 17:00 Canvas John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Hemtentamen
v 41 Mån 7/10 v 41
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 FÖ 1-Introduktion till delkursen
  Tis 8/10
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 FÖ 2 –
  Fre 11/10
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 WS/LS 1- (Obligatoriskt)
v 42 Mån 14/10 v 42
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 FÖ 3
  Tis 15/10
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 FÖ 4
  Tors 17/10
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 WS /LS 2 (Obligatoriskt)
v 43 Mån 21/10 v 43
09:15 - 12:00 1D328 43 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 FÖ 5
  Tis 22/10
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 FÖ 6
  Fre 25/10
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 WS /LS 3 (Obligatoriskt)
v 44 Mån 28/10 v 44
09:15 - 12:00 1D226 50 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 Uppstart projektarbete (grupp)(Obligatoriskt)
  Ons 30/10
09:15 - 15:00 5C337 60 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 Handledning projektarbete (Obligatoriskt)
v 45 Tis 5/11 v 45
09:15 - 14:00 1B309 Sjöström 62 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 WS/LM 3 – Muntliga presentationer av projektarbetet /halvklass (Obligatoriskt)
  Ons 6/11
09:15 - 14:00 5C337 60 pl Ulrik Terp IEGA71, 45170 WS/LM 3 – Muntliga presentationer av projektarbetet /halvklass (Obligatoriskt)
  Fre 8/11
15:45 - 16:00 Inlämning IEGA71, 45170 Lämna in individuell skriftlig examination (Obligatoriskt)
v 46 Mån 11/11 v 46
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn 1 Kursintro, Ledarskapsteori
  Ons 13/11
09:15 - 12:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn. 2 Ledarskapsmodeller (tillämpning)
  Fre 15/11
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn 3 Motivationsteori
v 47 Tis 19/11 v 47
09:15 - 12:00 9E124 70 pl John Johansson IEGA71, 45170 Flsn. 4 Organisationsförändring - Teori och modeller
  Tors 21/11
09:15 - 12:00 9E124 70 pl John Johansson IEGA71, 45170 Flsn 5 Förändringsutmaningar/ Beslut
v 48 Tis 26/11 v 48
09:15 - 16:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Litteraturseminarium (Artiklar)
  Tors 28/11
09:15 - 16:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Workshop case
v 49 Tis 3/12 v 49
09:15 - 12:00 9E124 70 pl Lasse Magnell IEGA71, 45170 Flsn. 6 Organistoriskt Lärande
  Tors 5/12
09:15 - 16:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson IEGA71, 45170 Litteraturseminarium (Svenningsson & Sörgärde, 2019)
v 50 Tis 10/12 v 50
09:15 - 16:00 9E124 70 pl, 9E125 58 pl John Johansson, Lasse Magnell IEGA71, 45170 Slutseminarium - Casepresentationer_poster
  Tors 12/12
08:15 - 13/12 18:00 Canvas Lasse Magnell IEGA71, 45170 Inlämning skriftlig hemtentamen