***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
24
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
08:15 - 10:00 11D121 Ander 120 pl Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 1: Kursintroduktion
  Ons 4/9
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 2: Att granska ett bedömningsunderlag
  Fre 6/9
08:15 - 10:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 1 Campus
10:15 - 12:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 1 Distans+VAL
v 37 Mån 9/9 v 37
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Johan Samuelsson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 3: historiska och internationella perspektiv på bedömning.
  Ons 11/9
10:15 - 12:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 2 Campus
13:15 - 15:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 2 Distans+VAL Lärcentra
v 38 Ons 18/9 v 38
09:15 - 12:00 3B322 60 pl Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Workshop: Formativ återkoppling & praktisk bedömning (se grupper på Canvas)
09:15 - 12:00 5C337 60 pl Rebecca Svärd LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Praxisnära perspektiv på bedömning (se grupper på Canvas)
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Workshop: Formativ återkoppling & praktisk bedömning (se grupper på Canvas)
13:15 - 16:00 5C337 60 pl Rebecca Svärd LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Praxisnära perspektiv på bedömning (se grupper på Canvas)
  Tors 19/9
08:15 - 11:15 Salstentamen LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Salstenta – se Canvas för mer info och sal
  Fre 20/9
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Kenneth Nordgren LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 4: Att konstruera ett bedömningsunderlag.
v 39 Mån 23/9 v 39
08:15 - 10:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 3 Distans+VAL Zoom
10:15 - 12:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 3 Campus
  Ons 25/9
08:15 - 17:00 3B343 14 pl, 5C323 10 pl, 5C324 10 pl LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Examination 2: Konstruera bedömningsunderlag sem.
  Tors 26/9
08:15 - 17:00 3B343 14 pl, 5C323 10 pl, 5C324 10 pl LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Examination 2: Konstruera bedömningsunderlag sem.
  Fre 27/9
08:15 - 17:00 3B343 14 pl, 5C323 10 pl, 5C324 10 pl LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Examination 2: Konstruera bedömningsunderlag sem.
v 40 Mån 30/9 v 40
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Anders Forsell LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 5: Att kommunicera bedömning.
  Tis 1/10
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 6: Dokumentation och sammanvägning.
  Ons 2/10
08:00 - 08:15 Canvas LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Föreläsning 7: Sociala och etiska aspekter på bedömning. Inspelad föreläsning Canvas
10:15 - 12:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 4 Campus
13:15 - 15:00 Zoom Karl-Johan Ottosson LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Formativt zoommöte 4 Distans+VAL Lärcentra
  Sön 6/10
23:45 - 00:00 Inlämning LPAG20, LPAG20, 44953, 44954 Examinationsuppgift 3: Fältuppgift – deadline inlämning