***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
24
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 41 Mån 7/10 v 41
09:00 - 09:45 Zoom Helén Olsson, Sandra Andersson SMAV07, 44934 Introduktion till kursen.
10:00 - 12:00 Zoom Helén Olsson SMAV07, 44934 Introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: Våldets uttryck, omfattning och konsekvenser.
13:00 - 16:00 Zoom Sandra Andersson SMAV07, 44934 Introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: Våldets processer, mekanismer och förklaringsmodeller.
  Tis 8/10
09:00 - 12:00 Zoom Helén Olsson SMAV07, 44934 Om riskbedömning stöd och hjälp: Vad ingår i det kommunala ansvaret?
  Tors 10/10
13:00 - 16:00 Zoom Gästföreläsare . SMAV07, 44934 Det sociala arbetet med våldsutsatta: Myndighetsutövning och psykosocialt stöd.
v 42 Mån 14/10 v 42
09:00 - 12:00 Zoom Sandra Andersson SMAV07, 44934 Våld mot kvinnor i sårbara livssituationer.
  Tis 15/10
09:00 - 12:00 Zoom Helén Olsson SMAV07, 44934 Från decennier av tystnad till erkännande: Socialtjänstens arbete med hedersvåld.
  Ons 16/10
08:00 - 16:00 Grupparbete SMAV07, 44934 Grupparbete inför examinationsuppgift 1. Obs! Rekommenderade tider. Studenterna väljer själva när och vart de ska träffas.
  Fre 18/10
09:00 - 12:00 Zoom Helén Olsson SMAV07, 44934 Obligatoriskt seminarium: Examinationsuppgift 1 för grupp 5-8.
09:00 - 12:00 Zoom Sandra Andersson SMAV07, 44934 Obligatoriskt seminarium: Examinationsuppgift 1 för grupp 1-4
v 43 Mån 21/10 v 43
13:00 - 15:00 Zoom Kjerstin Almqvist SMAV07, 44934 Barn som utsätts för våld i föräldrarnas nära relation.
  Tis 22/10
13:00 - 16:00 Zoom Gästföreläsare . SMAV07, 44934 Våld i barnavårdsutredningar.
  Tors 24/10
09:00 - 12:00 Zoom Sandra Andersson SMAV07, 44934 Skyddat boende Sekundär traumatisk stress
  Fre 25/10
08:30 - 09:45 Zoom Gästföreläsare . SMAV07, 44934 Arbetet på Region Värmlands behandlings- och samtalsmottagning för våldsutsatta.
10:00 - 11:30 Zoom Helena Draxler SMAV07, 44934 Project Support: hållbart föräldraskap.
v 44 Mån 28/10 v 44
08:30 - 10:00 Zoom Gästföreläsare . SMAV07, 44934 Mäns utsatthet för våld.
10:15 - 12:15 Zoom Manuel Almberg Missner SMAV07, 44934 Maskulinitet och våld.
  Tis 29/10
10:00 - 12:00 Zoom Gästföreläsare . SMAV07, 44934 Arbetet med våldsutövare.
  Tors 31/10
09:00 - 09:30 Zoom Helén Olsson, Sandra Andersson SMAV07, 44934 Information om examinationsuppgift 2.
09:30 - 16:00 Grupparbete SMAV07, 44934 Grupparbete inför examinationsuppgift 2. Obs! Rekommenderade tider. Studenterna väljer själva när och vart de ska träffas.
  Fre 1/11
08:30 - 11:30 Zoom Helén Olsson SMAV07, 44934 Obligatoriskt seminarium: Examinationsuppgift 2 för grupp 1-4.
08:30 - 11:30 Zoom Sandra Andersson SMAV07, 44934 Obligatoriskt seminarium: Examinationsuppgift 2 för grupp 5-8.
11:45 - 12:15 Zoom Sandra Andersson SMAV07, 44934 Kurssammanfattning
v 45 Fre 8/11 v 45
16:45 - 17:00 Inlämning SMAV07, 44934 Inlämning av examinationsuppgift 3 i Canvas.