***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
11
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
08:15 - 17:00 1D341 43 pl Mia Forshag KMA315, 44860 9.00-12.00 Kursintroduktion, 13.00-15.00 föreläsning professionsetik, kvalitativ metod och Nära vård. 15.10-16.30 Presentation, föreläsning DSK historik samt gruppkontrakt.
  Tis 3/9
08:15 - 17:00 1D341 43 pl Mia Forshag KMA315, 44860 8.30-12.00 Föreläsning Vaccinationer 13.00-14.30 föreläsning jämställdhet 14.45-16.45 Sår och sårbehandling trycksår IAD och skintears
  Ons 4/9
08:30 - 12:00 KTC 1D212, KTC 1D214, KTC 1D215 KMA315, 44860 Workshop
13:15 - 17:00 1D341 43 pl Mia Forshag KMA315, 44860 13.00-16.30 Föreläsning sår- och sårbehandling av två hudläkare
v 37 Ons 11/9 v 37
13:15 - 17:00 Zoom Mia Forshag KMA315, 44860 13.00-14.30 Föreläsning via zoom Patientsäkerhet. 14.45-17.00 Kosten i ett primär- och sekundärperspektiv
  Tors 12/9
08:15 - 16:30 Zoom Mia Forshag KMA315, 44860 Föreläsning via zoom 8.30-12.00 om Motiverande samtal. Föreläsning via zoom 13.00-16.30 pm Metabola syndromet.
  Fre 13/9
08:15 - 17:00 Zoom Mia Forshag KMA315, 44860 Föreläsning via zoom 8.30-12.00 om Folkhälsa, epidemiologi och miljöns påverkan på människan. 12.45-13.30 Frågestund via zoom inför exuppgift 3, förbered frågor. 13.40-16.10 föreläsning via zoom om våld i nära relationer.
v 39 Fre 27/9 v 39
09:00 - 15:00 Digitalt KMA315, 44860 Digital nättentamen via canvas examinationsuppgift 2 Folkhälsa, vaccinationer, hälsoundersökningar
v 44 Tis 29/10 v 44
08:15 - 17:00 1D340 41 pl Mia Forshag KMA315, 44860 Seminarium MI-teknik Examination 1, se information om tider och gruppindelning via canvas. Obligatoriskt.
v 47 Fre 22/11 v 47
08:00 - 08:15 Canvas KMA315, 44860 Sänds in i canvas, examinationsuppgift 3, se examinationsöversikt
v 3 Ons 15/1 v 3
08:15 - 17:00 1D340 41 pl Mia Forshag KMA315, 44860 Seminarium Folkhälsa Examination 4