***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
37
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
13:15 - 15:00 1D237 53 pl Karl-Johan Ottosson HIGL13, HIGL13, 44815, 44816 Info inför VFU. Distans använder Karl-Johan Ottossons zoomrum
  Tis 3/9
10:15 - 12:00 1D237 53 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Kursintroduktion & föreläsning 1, delkurs 1.
  Ons 4/9
10:15 - 12:00 1D237 53 pl Hanna Enefalk HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Metodföreläsning, delkurs 1.
  Tors 5/9
13:15 - 15:00 5C337 60 pl Rebecca Svärd HIGL13, HIGL13, 44815, 44816 Introduktion och föreläsning
v 37 Mån 9/9 v 37
09:15 - 11:00 1E424 Sandra Nelson HIGL13, 44815 Workshop
  Tis 10/9
13:15 - 15:00 1D237 53 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Föreläsning 2, delkurs 1.
  Ons 11/9
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Rebecca Svärd HIGL13, HIGL13, 44815, 44816 Föreläsning, planering och bedömning
  Tors 12/9
10:15 - 11:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 1
10:15 - 11:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 4
11:15 - 12:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 3
11:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 2
13:15 - 14:00 Zoom Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 6
13:15 - 14:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 5
v 38 Tis 17/9 v 38
13:15 - 15:00 1D237 53 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Föreläsning 3, delkurs 1.
  Tors 19/9
10:15 - 11:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 1
10:15 - 11:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 4
11:15 - 12:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 3
11:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 2
13:15 - 14:00 Zoom Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 6
13:15 - 14:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 5
v 39 Tis 24/9 v 39
09:15 - 11:00 1D237 53 pl Anders Forsell, Karl-Johan Ottosson HIGL13, HIGL13, 44815, 44816 Avstämning inför VFU. Distans använder Anders Forsells zoomrum.
13:15 - 15:00 1D237 53 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Föreläsning 4, delkurs 1.
  Tors 26/9
10:15 - 11:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 1
10:15 - 11:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 4
11:15 - 12:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 3
11:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 2
13:15 - 14:00 Zoom Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 6
13:15 - 14:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 5
v 40 Mån 30/9 v 40
08:15 - 12:00 5C337 60 pl Rebecca Svärd HIGL13, HIGL13, 44815, 44816 Examinerande seminarier
13:15 - 17:00 5C337 60 pl Rebecca Svärd HIGL13, HIGL13, 44815, 44816 Examinerande seminarier
  Tis 1/10
08:15 - 10:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 1
08:15 - 10:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 4
10:15 - 12:00 1D230 16 pl Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 3
10:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 2
13:15 - 15:00 Zoom Anders Forsell HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 6
13:15 - 15:00 Zoom Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Seminarieövning grp 5
v 46 Tis 12/11 v 46
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Martin Åberg HIGC01, HIGL13, HIGL13, 44815, 44816, 44950 Kursintroduktion delkurs 3, självständigt arbete 15 hp.