***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
52
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
08:15 - 10:00 SE SolenMånen Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 1 Introduktion
10:15 - 12:00 SE SolenMånen Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 2 Om straffrätten
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 3 Brottsbegreppet
  Tis 3/9
08:15 - 10:00 1A307 Transformum Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 4 Brottsbeskrivningsenlighet I
13:15 - 15:00 1A307 Transformum Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 5 Brottsbeskriv- ningsenlighet II
v 37 Mån 9/9 v 37
08:15 - 10:00 11D257 Agardh 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 6 Uppsåt och oaktsamhet
  Tis 10/9
08:15 - 10:00 11D227 Erlander 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 7 Ansvarsfrihetsgrunder
13:15 - 15:00 9C204 Rejmer 119 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 8 Osjälvständiga brottsformer I
  Ons 11/9
10:15 - 12:00 1B364 Fröding 117 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 9 Osjälvständiga brottsformer II
v 38 Ons 18/9 v 38
09:15 - 11:00 3D418 36 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (1) Gr I Legalitetsprincipen och brottsbeskrivning
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (1) Gr II Legalitetsprincipen och brottsbeskrivning
14:15 - 16:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (1) Gr III Legalitetsprincipen och brottsbeskrivning
  Tors 19/9
09:15 - 11:00 11D103C 40 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (2) Gr I Uppsåt och oaktsamhet
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (2) Gr II Uppsåt och oaktsamhet
14:15 - 16:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (2) Gr III Uppsåt och oaktsamhet
  Fre 20/9
10:15 - 12:00 1B364 Fröding 117 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 10 Inför PM
v 39 Mån 23/9 v 39
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (3) Gr III Ansvarsfrihetsgrunder
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (3) Gr II Ansvarsfrihetsgrunder
14:15 - 16:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (3) Gr I Ansvarsfrihetsgrunder
  Tis 24/9
09:15 - 11:00 3D417 36 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (4) Gr III Osjälvständiga brottsformer I
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (4) Gr II Osjälvständiga brottsformer I
14:15 - 16:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (4) Gr I Osjälvständiga brottsformer I
  Fre 27/9
09:15 - 11:00 3D418 36 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (5) Gr II Osjälvständiga brottsformer II
12:15 - 14:00 3D418 36 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (5) Gr III Osjälvständiga brottsformer II
14:15 - 16:00 3D418 36 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (5) Gr I Osjälvständiga brottsformer II
v 40 Mån 30/9 v 40
08:15 - 10:00 Aula Magna Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 11 Straffrättslig konkurrens
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798
  Tis 1/10
08:15 - 10:00 11D121 Ander 120 pl Johan Holmgren JPG014, 44798 Föreläsning 13 Brott mot person
12:15 - 14:00 11D121 Ander 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 14 Förmögenhetsbrott
14:15 - 16:00 11D121 Ander 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 15 Brott mott allmänheten och staten
  Ons 2/10
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Johan Holmgren JPG014, 44798 Seminarium (6) Gr I Brott mot person
12:15 - 14:00 11B240 36 pl Johan Holmgren JPG014, 44798 Seminarium (6) Gr II Brott mot person
14:15 - 16:00 11B240 36 pl Johan Holmgren JPG014, 44798 Seminarium (6) Gr III Brott mot person
  Tors 3/10
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (7) Gr II Förmögenhetsbrotten
12:15 - 14:00 12B149 42 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (7) Gr I Förmögenhetsbrotten
14:15 - 16:00 12B149 42 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (7) Gr III Förmögenhetsbrotten
v 41 Mån 7/10 v 41
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (8) Gr II Brott mot allmänheten och staten
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (8) Gr I Brott mot allmänheten och staten
14:15 - 16:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium (8) Gr III Brott mot allmänheten och staten
  Tors 10/10
15:00 - 15:30 Inlämning JPG014, 44798 Digital inlämning av PM
v 42 Mån 14/10 v 42
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 16 Specialstraffrätt
  Tis 15/10
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 17 Påföljdssystemet och påföljdsbestämning I
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 18 Påföljdssystemet och påföljdsbestämning II
v 43 Tis 22/10 v 43
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium 9 Gr I Påföljdssystemet och påföljdsbestämning I
12:15 - 14:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium 9 Gr II Påföljdssystemet och påföljdsbestämning I
14:15 - 16:00 12B150 70 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium 9 Gr III Påföljdssystemet och påföljdsbestämning I
  Tors 24/10
09:15 - 11:00 12B149 42 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium 10 Gr I Påföljdssystemet och påföljdsbestämning II
12:15 - 14:00 12B149 42 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium 10 Gr II Påföljdssystemet och påföljdsbestämning II
14:15 - 16:00 12B149 42 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Seminarium 10 Gr III Påföljdssystemet och påföljdsbestämning II
v 44 Tors 31/10 v 44
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Jack Ågren JPG014, 44798 Föreläsning 19 Inför tentan
v 45 Mån 4/11 v 45
14:00 - 18:00 Se anslag JPG014, 44798 Tentamen
v 51 Tors 19/12 v 51
08:15 - 12:15 Se anslag JPG014, 44798 Omtentamen