***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
37
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
09:15 - 11:00 9D303 30 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Kursintro
  Tis 3/9
09:15 - 11:00 9B332 41 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Dynamiska system
  Ons 4/9
09:15 - 11:00 9B332 41 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Bygga dynamisk modell
  Tors 5/9
09:15 - 11:00 9B332 41 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Simulering av modell
  Fre 6/9
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Analys av simuleringsdata
v 37 Mån 9/9 v 37
09:15 - 11:00 9E126 36 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Handledning Proj. Solenergi
  Tis 10/9
09:15 - 11:00 9D313 32 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Handledning Proj. Solenergi
  Ons 11/9
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Reglerteknik i Simulink
  Tors 12/9
09:15 - 11:00 9E126 36 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Utvärdera resultat
  Fre 13/9
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Simulera olika scenarion
v 38 Mån 16/9 v 38
09:15 - 11:00 9E126 36 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Resultat, rapportskrivning
  Tis 17/9
09:15 - 11:00 9E126 36 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Handledning Proj. Solenergi
  Ons 18/9
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Handledning Proj. Solenergi
  Tors 19/9
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Extra handledning
  Fre 20/9
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Extra handledning
v 39 Mån 23/9 v 39
09:15 - 11:00 9B330 35 pl Ali Mohammadi EMG311, 44581 LCA 1
  Tis 24/9
09:15 - 15:00 9D313 32 pl Ali Mohammadi EMG311, 44581 LCA 2
  Ons 25/9
09:15 - 15:00 9D313 32 pl Ali Mohammadi EMG311, 44581 LCA 3
  Tors 26/9
09:15 - 11:00 9D303 30 pl Ali Mohammadi EMG311, 44581 LCA Handledning
13:15 - 15:00 9D313 32 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Uppföjlning solprojekt
v 40 Ons 2/10 v 40
09:15 - 15:00 9E124 70 pl Ali Mohammadi EMG311, 44581 LCA Handledning
v 41 Mån 7/10 v 41
09:15 - 11:00 9B332 41 pl Maria Sandberg EMG311, 44581 Projekt vattenrening
  Tis 8/10
09:15 - 12:00 9E126 36 pl Maria Sandberg EMG311, 44581 Handledning vattenrening
  Ons 9/10
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Maria Sandberg EMG311, 44581 Handledning vattenrening
  Fre 11/10
09:15 - 12:00 9D313 32 pl Maria Sandberg EMG311, 44581 Handledning vattenrening
v 42 Ons 16/10 v 42
09:15 - 12:00 9D313 32 pl Maria Sandberg EMG311, 44581 Handledning vattenrening
  Tors 17/10
09:15 - 12:00 9D313 32 pl Maria Sandberg EMG311, 44581 Handledning vattenrening
v 43 Mån 21/10 v 43
09:15 - 11:00 9B332 41 pl Lena Brunzell EMG311, 44581 Lektion 1 torkning
13:15 - 15:00 9E126 36 pl Lena Brunzell EMG311, 44581 Lektion 2 torkning
  Ons 23/10
09:15 - 16:00 9D303 30 pl Lena Brunzell EMG311, 44581 Handledning, torkning
  Fre 25/10
09:15 - 16:00 9E126 36 pl Lena Brunzell EMG311, 44581 Handledning, torkning
v 44 Mån 28/10 v 44
08:15 - 12:00 9B332 41 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Seminarium, torkning
  Tis 29/10
08:15 - 12:00 11D103C 40 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Projekt systemanalys
09:15 - 15:00 9B332 41 pl Lena Brunzell EMG311, 44581 Handledning, torkning
  Tors 31/10
09:15 - 16:00 1D226 50 pl Lena Brunzell EMG311, 44581 Seminarium, torkning
v 45 Mån 4/11 v 45
08:15 - 12:00 9B332 41 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Projekt systemanalys
  Tis 5/11
08:15 - 12:00 21D403 32 pl Kamal Rezk EMG311, 44581 Projekt systemanalys