***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
18
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 6 Mån 5/2 v 6
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGC13, 44358 Sättningar friktionsjord
  Tis 6/2
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGC13, 44358 Tidsperspektiv, olika belastningsfall/jour
  Fre 9/2
08:15 - 11:15 Tentamen Axel Berge BYGC13, 44358 Deltenta 2
v 7 Mån 12/2 v 7
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Tema 3. Allmänna bärighetsformeln
  Tis 13/2
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Horisontella och lutande laster/jour
  Ons 14/2
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Dimensionering Hållbarhet i anläggning
v 8 Mån 19/2 v 8
08:15 - 11:15 Tentamen Malin Olin BYGC13, 44358 Deltenta 3
  Tis 20/2
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGC13, 44358 Tema 4 Aktivt och passivt jordtryck
  Ons 21/2
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGC13, 44358 Stödmurar
v 9 Mån 26/2 v 9
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGC13, 44358 Sponter/jour
  Tis 27/2
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Släntstabilitet
v 10 Mån 4/3 v 10
08:15 - 11:15 Tentamen Axel Berge BYGC13, 44358 Deltenta 4
  Tis 5/3
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Tema 5. Pålning, påltyper, verkningssätt. Friktionspålning
  Ons 6/3
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Kohesionspålning
v 11 Mån 11/3 v 11
13:15 - 15:00 1D328 43 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Inlämningsuppgift/jour
  Tis 12/3
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Pålgrupper, pålkrafter
  Ons 13/3
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Malin Olin BYGC13, 44358 Repetition, jour inför tenta, Repetition, jour inför tenta
v 12 Ons 20/3 v 12
08:15 - 12:00 9B331 Malin Olin BYGC13, 44358 Granskning gruppvis

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.