***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
34
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 3 Tors 18/1 v 3
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 19/1
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 4 Tors 25/1 v 4
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
15:15 - 17:00 21D304 40 pl FYGB09, 44232
  Fre 26/1
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
15:15 - 17:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 5 Tors 1/2 v 5
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 2/2
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 6 Tors 8/2 v 6
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 9/2
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
15:15 - 17:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 7 Tors 15/2 v 7
13:15 - 15:00 21D302 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 16/2
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
15:15 - 17:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 8 Tors 22/2 v 8
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 23/2
13:15 - 15:00 21D302 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 9 Tors 29/2 v 9
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
15:15 - 17:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 1/3
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 10 Fre 8/3 v 10
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
15:15 - 17:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 11 Tors 14/3 v 11
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
  Fre 15/3
10:15 - 12:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
13:15 - 15:00 21D304 40 pl Jürgen Fuchs FYGB09, 44232
v 12 Tors 21/3 v 12
14:00 - 19:00 . FYGB09, 44232 Tentamen