***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
3
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 45 Mån 4/11 v 45
15:15 - 16:00 Zoom Hans Olof Gottfridsson KGGB46, 44150 OBLIGATORISK KURSINTRODUKTION
v 3 Fre 17/1 v 3
09:15 - 12:00 12A226 30 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB46, KGGB47, A OBLIGATORISKT SLUTSEMINARIUM, Grupp A. Samläsning KGGB46 / KGGB47
09:15 - 12:00 12B257 42 pl Patrik Magnusson KGGB46, KGGB47, B OBLIGATORISKT SLUTSEMINARIUM, Grupp B. Samläsning KGGB47 / KGGB46