***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
2
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
13:15 - 14:00 Zoom Hans Olof Gottfridsson KGGB46, KGGB47, 44148, 44149 OBLIGATORISK KURSINTRODUKTION, Samläsning KGGB46 / KGGB47
v 45 Mån 4/11 v 45
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Hans Olof Gottfridsson, Patrik Magnusson KGGB46, 44149 OBLIGATORISKT SLUTSEMINARIUM