***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
60
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 8 Mån 19/2 v 8
10:15 - 11:00 11D257 Agardh 120 pl Sebastian Lindroos-Moll JPG004, 44125 Kursintroduktion
11:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Sebastian Lindroos-Moll JPG004, 44125 Intro PM-uppgift + föreläsning rättsfallsanalys
  Tis 20/2
10:15 - 12:00 9C203 Nyquist 116 pl David Johansson JPG004, 44125 Skadeståndsrätt I
  Ons 21/2
10:15 - 12:00 1D327 43 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 1 Skadeståndsrätt gr A Obligatorisk närvaro
13:15 - 15:00 11B240 36 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 1 Skadeståndsrätt gr B Obligatorisk närvaro
15:15 - 17:00 11B240 36 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 1 Skadeståndsrätt gr C Obligatorisk närvaro
  Fre 23/2
10:15 - 12:00 1D341 43 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 2 Skadeståndsrätt gr B Obligatorisk närvaro
13:15 - 15:00 12B150 70 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem, 2 Skadestådsrätt gr C Obligatorisk närvaro
15:15 - 17:00 12B150 70 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 2 Skadeståndsrätt gr A Obligatorisk närvaro
v 9 Mån 26/2 v 9
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl David Johansson JPG004, 44125 Skadeståndsrätt II
  Tis 27/2
08:15 - 10:00 12B258 64 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 3 Skadeståndsrätt gr C Obligatorisk närvaro
10:15 - 12:00 12B258 64 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 3 Skadeståndsrätt gr A Obligatorisk närvaro
13:15 - 15:00 11C270 48 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 3 Skadeståndsrätt gr B Obligatorisk närvaro
  Tors 29/2
10:15 - 12:00 3D418 36 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 4 Skadeståndsrätt gr A Obligatorisk närvaro
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 4 Skadeståndsrätt gr B Obligatorisk närvaro
15:15 - 17:00 11D103C 40 pl David Johansson JPG004, 44125 Sem. 4 Skadeståndsrätt gr C Obligatorisk närvaro
v 10 Mån 4/3 v 10
10:15 - 12:00 Zoom David Johansson JPG004, 44125 Skadeståndsrätt III, Sabina Hellborg.
  Ons 6/3
08:15 - 10:00 12B149 42 pl JPG004, 44125 Sem. 5 Skadeståndsrätt gr B Obligatorisk närvaro, Sabina Hellborg
10:15 - 12:00 3C510 32 pl JPG004, 44125 Sem. 5 Skadeståndsrätt gr C Obligatorisk närvaro, Sabina Hellborg
13:15 - 15:00 9B330 35 pl JPG004, 44125 Sem. 5 Skadeståndsrätt gr A Obligatorisk närvaro, Sabina Hellborg
  Fre 8/3
08:15 - 10:00 11B240 36 pl Caroline Nilsson JPG004, 44125 Sem. 6 Skadeståndsrätt gr C Obligatorisk närvaro
10:15 - 12:00 11B240 36 pl Caroline Nilsson JPG004, 44125 Sem. 6 Skadeståndsrätt gr A Obligatorisk närvaro
13:15 - 15:00 11B240 36 pl Caroline Nilsson JPG004, 44125 Sem. 6 Skadeståndsrätt gr B Obligatorisk närvaro
v 11 Mån 11/3 v 11
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Om avtalsrätten och benefikt avtal
13:15 - 15:00 1B364 Fröding 117 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Ogiltighet
  Tis 12/3
09:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Mellanmansrätt
  Tors 14/3
09:15 - 11:00 3C510 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 7 Mellanmansrätt gr A Obligatorisk närvaro
11:15 - 13:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 7 Mellanmansrätt gr B Obligatorisk närvaro
14:15 - 16:00 3D417 36 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 7 Mellanmansrätt gr C Obligatorisk närvaro
  Fre 15/3
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Standardavtalsrätt och oskäliga avtalsvillkor
v 12 Tis 19/3 v 12
09:15 - 11:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 8 Ändrade förhållanden gr C Obligatorisk närvaro
11:15 - 13:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 8 Ändrade förhållanden gr D Obligatorisk närvaro
14:15 - 16:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 8 Ändrade förhållanden gr A Obligatorisk närvaro
16:15 - 18:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 8 Ändrade förhållanden gr B Obligatorisk närvaro
  Tors 21/3
13:15 - 15:00 9C204 Rejmer 119 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Avtalstolkning
v 13 Mån 25/3 v 13
13:15 - 15:00 9C204 Rejmer 119 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Försäkringsrätt
  Ons 27/3
09:15 - 11:00 12B150 70 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 9 Avtalstolkning gr C Obligatorisk närvaro
11:15 - 13:00 12B150 70 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 9 Avtalstolkning gr A Obligatorisk närvaro
14:15 - 16:00 11B240 36 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 9 Avtalstolkning gr B Obligatorisk närvaro
  Tors 28/3
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Leif Lönnqvist JPG004, 44125 Fordringsrätt
v 14 Tis 2/4 v 14
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Leif Lönnqvist JPG004, 44125 Köp av fast egendom
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Leif Lönnqvist JPG004, 44125 Fel i fast egendom
  Ons 3/4
08:15 - 10:00 11C270 48 pl Leif Lönnqvist JPG004, 44125 Sem. 10 Fastighetsrätt gr A Obligatorisk närvaro
10:15 - 12:00 11C270 48 pl Leif Lönnqvist JPG004, 44125 Sem. 10 Fastighetsrätt gr B Obligatorisk närvaro
13:15 - 15:00 12B149 42 pl Leif Lönnqvist JPG004, 44125 Sem. 10 Fastighetsrätt gr C Obligatorisk närvaro
v 15 Mån 8/4 v 15
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Köprätt- en fördjupning
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl JPG004, 44125 Mannheimer Swartling. Hyresrätt Obligatorisk närvaro
  Tis 9/4
16:45 - 17:00 Inlämning JPG004, 44125 Lämna in manus
  Ons 10/4
09:15 - 11:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 11 Köprätt gr B Obligatorisk närvaro
11:15 - 13:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 11 Köprätt gr C Obligatorisk närvaro
14:15 - 16:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 11 Köprätt gr D Obligatorisk närvaro
16:15 - 18:00 3C512 32 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 11 Köprätt gr A Obligatorisk närvaro
  Tors 11/4
23:45 - 00:00 Inlämning JPG004, 44125 Inlämning pm
v 16 Mån 15/4 v 16
09:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Konsumenträtt
  Ons 17/4
09:15 - 11:00 1D315 43 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 12 Konsumenträtt gr C Obligatorisk närvaro
11:15 - 13:00 1D315 43 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 12 Konsumenträtt gr A Obligatorisk närvaro
14:15 - 16:00 11D103C 40 pl Germaine Hillerström JPG004, 44125 Sem. 12 Konsumenträtt gr B Obligatorisk närvaro
  Fre 19/4
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl David Johansson, Germaine Hillerström, Sebastian Lindroos-Moll JPG004, 44125 Kursavslutning
v 17 Tors 25/4 v 17
14:15 - 18:00 Tentamen JPG004, 44125
v 23 Fre 7/6 v 23
14:00 - 18:00 Omtentamen JPG004, 44125