***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
100
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Tors 1/2 v 5
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Claes Nyberg IDGLT2, 44026 konditionstester
v 6 Tis 6/2 v 6
09:15 - 12:00 1B309 Sjöström 62 pl Jesper Sjökvist IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 Träningsplanering
13:15 - 16:00 7B302 Idrottshall Jesper Sjökvist IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 Styrketräning med kroppsvikt
  Tors 8/2
09:15 - 12:00 Zoom Jesper Sjökvist IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 Artikelseminarium
13:00 - 16:00 Zoom Jesper Sjökvist IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 Artikelseminarium
v 7 Mån 12/2 v 7
13:15 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) Madeleine Wiker IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 HLR-vuxen grundutbildning. Reservtid.
  Tis 13/2
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Madeleine Wiker IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 HLR-vuxen grundutbildning
13:15 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) Madeleine Wiker IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 HLR-vuxen grundutbildning
  Fre 16/2
16:30 - 17:00 Canvas IDGBA2, IDGLT2, 44022, 44026 Inlämning Hemtenta
v 8 Mån 19/2 v 8
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Kursstart (Obligatoriskt)
13:00 - 16:30 . Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Utomhusundervisning i närområdet vintertid, samling vid eldstaden i Skolskogen.
  Tis 20/2
09:00 - 15:00 . Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Tingvalla isstadion, Skridskor Tingvalla isstadion (Rink nr. 2)
  Ons 21/2
08:15 - 13:15 . IDGBA2, IDGLT2, IDGLT6, 44022, 44026, 44027 Omtentamen Anatomi och fysiologi
14:00 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Arbete i studiegrupper: Utomhusundervisning i närområdet vintertid
  Tors 22/2
09:00 - 15:00 . Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Tingvalla isstadion, Skridskor Tingvalla isstadion (Rink nr. 2)
  Fre 23/2
08:30 - 12:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Arbete i studiegrupper: Utomhusundervisning i närområdet vintertid
13:00 - 17:00 . Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Gruppexamination Utomhusundervisning i närområdet vintertid. Samlingsplats: vid eldstaden i Skolskogen
v 9 Mån 26/2 v 9
08:30 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
  Tis 27/2
08:30 - 11:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
11:30 - 16:00 Ute IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Plats Skutberget, Iskunskap med Isvak (säkerhet vid vatten - vintertid, bad & isvett) på Skutberget
  Ons 28/2
09:00 - 12:00 . Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Tingvalla isstadion, Redovisning - Skridskor Tingvalla isstadion (Rink nr. 2)
13:00 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
  Tors 29/2
08:30 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
  Fre 1/3
08:30 - 12:00 Canvas Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Förinspelad film: "Hur lärarens pedagogiska ledarskap påverkar elevers lärande"
13:00 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
v 10 Mån 4/3 v 10
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Elevers mognad, fysiska-, motoriska & hälsoutveckling
13:00 - 17:00 Zoom Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Ämnesdidaktik Teorier, begrepp & utmaningar
  Tis 5/3
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Digitalisering i IH
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Rörelseaktiviteter med olika redskap
  Ons 6/3
08:30 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
  Tors 7/3
08:30 - 15:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier
15:00 - 16:30 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Praktisk iskunskap (isvak) på Skutberget (alla)
  Fre 8/3
08:30 - 09:00 7B204, Idrott Jenny Lindevall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Trampett del I
09:15 - 12:00 7B302 Idrottshall Jenny Lindevall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Trampett del I
13:00 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Rörelseaktiviteter i studiegrupper
v 11 Mån 11/3 v 11
08:30 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Rörelseaktiviteter i studiegrupper & färdighetsträning
  Tis 12/3
08:30 - 13:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Examination Rörelseaktiviteter i Studiegrupper (Oblig. för alla)
  Ons 13/3
08:15 - 12:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 INTRO Specialpedagogik & IH
12:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph, Christian Augustsson, Christopher Joandén, Claes Nyberg, Felicia Augustsson, Gabriella Torell-Palmquist, Henrik Gustafsson, Madeleine Wiker, Maria Busk Madland, Martina Jordan, Peter Carlman, Stefan Wagnsson IDGB16, IDGBA2, IDGCC6, IDGLT2, IDGLT6, 44019, 44022, 44023, 44026, 44027 Volleyboll open
  Tors 14/3
08:30 - 14:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Funktionsnedsättningar & IH
14:00 - 17:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Självstudier eller Studiegruppsarbete Specialpedagogik
  Fre 15/3
10:15 - 12:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Gäst:MaSk, Rullstolsbasket och funktionsvariationer i skolan
13:00 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför undervisning för Anpassad gymnasieskola
v 12 Mån 18/3 v 12
08:30 - 11:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför undervisning för Anpassad gymnasieskola
12:15 - 14:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Anpassad gymnasieskola undervisas av studenter studiegruppsvis. (Studiegrupp 1 & 2) Men alla deltar!
  Tis 19/3
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Christopher Joandén IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Specialpedagogik i praktiken
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför examination Specialpedagogik
  Ons 20/3
08:30 - 11:00 . IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför examination Specialpedagogik
12:15 - 14:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Anpassad gymnasieskola undervisas av studenter studiegruppsvis. (Studiegrupp 3 & 4) Men alla deltar!
14:15 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför examination Specialpedagogik
  Tors 21/3
08:15 - 13:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför examination Specialpedagogik
14:15 - 16:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Studiegruppsarbete inför examination Specialpedagogik
  Fre 22/3
08:30 - 12:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Examination Specialpedagogik Studiegruppsvis (4, 3, 2, 1) Avslut ca 13:00.
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, 44026, 44027 Examination Specialpedagogik Studiegruppsvis (4, 3, 2, 1) Avslut ca 13:00.
v 13 Mån 25/3 v 13
08:30 - 12:00 3D418 36 pl Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Kursstart delk 3 även info om fördjupningsarbetet
13:00 - 16:45 . IDGLT2, 44026 Planering av fördjupningsarbeten i par
  Tis 26/3
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Martina Jordan IDGLT2, 44026 Självkänsla i teori och praktik
13:15 - 17:00 3D418 36 pl Martina Jordan IDGLT2, 44026 Elevers motivation (IoH)
  Ons 27/3
08:30 - 12:00 . IDGLT2, 44026 Studiegruppsarbete Främja elevers självkänsla
13:15 - 17:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Kropp, stress och (o) hälsa I&H
  Tors 28/3
08:30 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Studiegruppsarbete Främja elevers självkänsla
v 14 Tis 2/4 v 14
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Martina Jordan IDGLT2, 44026 Examination Främja elevers självkänsla
13:00 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Inläsning Dans och normkritiska perspektiv
  Ons 3/4
08:30 - 12:00 3D418 36 pl Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Hälsa och rörelse del II, tillämpning i skolan
13:15 - 17:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Normkritiskt perspektiv del II
  Tors 4/4
08:15 - 13:15 . IDGBA2, IDGLT2, IDGLT6, 44022, 44026, 44027 Omtentamen Anatomi och fysiologi
13:30 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Inläsning normkritiska perspektiv
  Fre 5/4
08:30 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Inläsning normkritiska perspektiv
v 15 Mån 8/4 v 15
08:30 - 12:00 3D418 36 pl Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Examination litteraturseminarium Normkritiska perspektiv i par
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph IDGLT2, 44026 Klassisk Dans
  Tis 9/4
08:30 - 12:00 . IDGLT2, 44026 Egen träning Dans
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph IDGLT2, 44026 Klassisk Dans
  Ons 10/4
08:30 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) IDGLT2, 44026 Studiegruppsträning Dans
  Tors 11/4
08:30 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) IDGLT2, 44026 Studiegruppsträning Dans
  Fre 12/4
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Kvalitativa rörelser och kroppslig förmåga
13:00 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Självstudier
v 16 Mån 15/4 v 16
08:30 - 12:00 . IDGLT2, 44026 Studier i par fördjupningsarbete
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph IDGLT2, 44026 Examination Dans
  Tis 16/4
08:30 - 12:00 7B302B Id.hall (delad) Jenny Lindevall IDGLT2, 44026 Trapett del II Hopp och volt
13:00 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Studier i par fördjupningsarbete
  Ons 17/4
08:30 - 12:00 7B302B Id.hall (delad) IDGLT2, 44026 Studier i par fördjupningsarbetet
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Undervisning med fokus på specialpedagogik och normer i olika Bollspel
  Tors 18/4
08:30 - 17:00 7B302 Idrottshall IDGLT2, 44026 Studier i par fördjupningsarbetet
  Fre 19/4
12:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Examination fördjupningsarbete. (Examinationen startar 11:30 men ingen hall förrän kl. 12).
v 17 Mån 22/4 v 17
08:30 - 17:00 . Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Examination fördjupningsarbete
  Tis 23/4
08:30 - 17:00 . Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Examination fördjupningsarbete
  Ons 24/4
08:30 - 12:00 Canvas Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Examination fördjupningsarbete
13:15 - 17:00 . Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Examination fördjupningsarbete
  Tors 25/4
08:30 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Självstudier Rapport
  Fre 26/4
08:30 - 13:00 . IDGLT2, 44026 Självstudier Rapport
13:15 - 15:00 12B258 64 pl Madeleine Wiker IDGLT2, IDGLT6, LFGG10, LXAA15, 44026, 44027, 44030, 44032 Verklighetsbaserad inspirationsföreläsning av 2023-års lärare & ledstjärna i Idrott och hälsa! (Johnnie Lindgren)
15:00 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Självstudier Rapport
v 18 Mån 29/4 v 18
07:45 - 08:00 Canvas IDGLT2, 44026 Inlämning rapport fördjupningsarbete
08:30 - 12:00 3D415 40 pl Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Kursstart delk. 4 + Förberedelse praktisk examination
13:15 - 17:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDGLT2, 44026 Styrdokument
  Tis 30/4
08:30 - 12:00 3D418 36 pl Anders Knoph IDGLT2, 44026 Bedömning och betyg i teorin
13:15 - 17:00 7B302 Idrottshall Anders Knoph IDGLT2, 44026 Bedömning och betyg i praktiken
  Tors 2/5
08:30 - 12:00 . Christopher Joandén IDGLT2, 44026 Klasmossen , Konstgräsets möjligheter för uteundervisning
13:00 - 17:00 . IDGLT2, 44026 Egen tid inför praktisk examination
  Fre 3/5
08:30 - 13:00 3D418 36 pl Madeleine Wiker IDGLT2, 44026 Idrottsdidaktiska modeller (kopplas till praktisk examination)