***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
22
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
10:15 - 12:00 3D416 24 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Introduktion. Föreläsning: turismgeografiska utgångspunkter
  Tis 3/9
10:15 - 12:00 5C327 20 pl Mekonnen Tesfahuney TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Plats och rum (Daniels et al, G & H, artiklar)
v 37 Mån 9/9 v 37
10:15 - 12:00 5C327 20 pl Mekonnen Tesfahuney TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Landskap (Daniels et al, G & H, artiklar)
  Tis 10/9
10:15 - 12:00 3D416 24 pl Mekonnen Tesfahuney TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Region och territorium (Daniels et al, G & H, artiklar)
  Tors 12/9
10:15 - 12:00 3D416 24 pl Mekonnen Tesfahuney TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Mobilitet (Daniels et al, G & H, artiklar)
v 38 Ons 18/9 v 38
10:15 - 12:00 5C327 20 pl Mekonnen Tesfahuney TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Perspektiv på turism och resande (Syssner)
v 39 Mån 23/9 v 39
10:15 - 12:00 9D303 30 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Föreläsning: Turism och utveckling
  Tis 24/9
13:15 - 15:00 5C322 20 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Seminarium: aktuell turismgeografisk och utvecklingsturistisk forskning (obligatoriskt)
  Tors 26/9
10:15 - 12:00 5C327 20 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Seminarium: A research agenda for tourism geographies (Müller) (obligatoriskt)
v 40 Mån 30/9 v 40
09:00 - 09:15 . TVGT31, 43976 Hemtentamen (delk 1) lämnas ut via Canvas kl.9.00.
  Fre 4/10
15:45 - 16:00 . TVGT31, 43976 Hemtentamen (delk 1) lämnas in senast kl.16.00, och enligt instruktioner på Canvas.
v 41 Mån 7/10 v 41
10:15 - 12:00 5C327 20 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Föreläsning: regioner i nya former (Paasi et al)
v 42 Tis 15/10 v 42
10:15 - 12:00 9D314 26 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Föreläsning: region, territorium och ekonomi (Paasi et al)
  Tors 17/10
10:15 - 12:00 5C322 20 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Föreläsning: postpolitisk hållbar regional utveckling (Tängnäs)
  Fre 18/10
10:15 - 12:00 5C322 20 pl Fredrik Hoppstadius TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Strategisk planering
v 43 Mån 21/10 v 43
10:15 - 12:00 1D227 20 pl Richard Ek TVGT31, 43976 Föreläsning: regioner, politik och identitet (Paasi et al)
  Tis 22/10
13:15 - 15:00 5C327 20 pl Fredrik Hoppstadius TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Regionalpolitik och turism
  Ons 23/10
13:15 - 15:00 5C327 20 pl Fredrik Hoppstadius TVGT31, 43976 Föreläsning/Seminarium: Turism i de regionala utvecklingsprogrammen
v 44 Mån 28/10 v 44
13:15 - 15:00 5C327 20 pl Fredrik Hoppstadius TVGT31, 43976 Seminarium: Rumsliga begrepp och centrala begrepp (obligatoriskt)
  Ons 30/10
10:00 - 15:00 . Fredrik Hoppstadius TVGT31, 43976 Studiebesök (obligatoriskt)
v 45 Mån 4/11 v 45
12:00 - 12:15 . TVGT31, 43976 Hemtentamen (delk 2) lämnas ut via Canvas kl.12.00.
  Fre 8/11
16:45 - 17:00 . TVGT31, 43976 Hemtentamen (delk 2) lämnas in senast kl.17.00, och enligt instruktioner på Canvas.