***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
65
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
13:15 - 15:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Kursintro + Föreläsning: Intro marknadsföring
  Tis 3/9
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Föreläsning: Intro strategisk kommunikation
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Föreläsning: Marknadsinformation
  Ons 4/9
09:15 - 12:00 11C270 48 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Gästföreläsning Löfbergs (9.15-10.00) Föreläsning (10.15-12.00) Perspektiv på marknadsföring och varumärken
  Tors 5/9
10:15 - 12:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: Konsumentmarknader- och beteenden och kommunikationsplanering
  Fre 6/9
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Föreläsning: Att marknadsföra produkter och tjänster
v 37 Mån 9/9 v 37
10:15 - 12:00 12B357, 12B358 Jessica Edlom MKGB23, 43966 Datapass: Photoshop (forts. från kursen MKGA03)
  Tis 10/9
08:15 - 17:00 . Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Studiebesök (NWT kl 9.30-11, fika ingår), info om fler besök kommer.
  Ons 11/9
08:15 - 10:00 11C270 48 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: Digital marknadsföring
  Tors 12/9
13:15 - 16:00 12B357, 12B358 Jessica Edlom MKGB23, 43966 Gästföreläsning Happy republic kl. (13.15-14.00) Datapass: Indesign (14.15-16)
  Fre 13/9
13:15 - 15:00 12B149 42 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Föreläsning
v 38 Mån 16/9 v 38
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Segmentering, positionering och differentiering
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Litteraturseminarium Obligatoriskt
  Tis 17/9
10:15 - 12:00 12B357, 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Workshop 1: annonsering i sociala medier (gästlärare)
  Ons 18/9
10:15 - 12:00 12B357, 12B358 Jessica Edlom MKGB23, 43966 Datasal bokad. Handledning med Jessica
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Jessica Edlom MKGB23, 43966 Föreläsning: Marknadskommunikation
  Tors 19/9
10:15 - 12:00 12B357, 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Workshop 2: annonsering i sociala medier (gästlärare)
v 39 Mån 23/9 v 39
13:15 - 15:00 12B357, 12B358 Jessica Edlom MKGB23, 43966 Datasal bokad. Handledning med Jessica
  Tis 24/9
09:15 - 15:00 12B357, 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Datasal bokad. Handledning med Anna
v 40 Tis 1/10 v 40
08:15 - 10:15 . MKGB23, 43966 Digital tenta i Inspera (1040)
  Tors 3/10
08:15 - 12:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Redovisning av fallstudie del 1 och 2
v 41 Mån 7/10 v 41
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Sol Agin MKGB23, 43966 Kursintroduktion: Internkommunikation
  Tis 8/10
10:15 - 12:00 12B258 64 pl MKGB23, 43966 Maria Stenberg: Föreläsning + Workshop 1
  Ons 9/10
09:15 - 12:00 12A131/132 60 pl MKGB23, 43966 Gästföreläsning Stora Enso Skog (9.15-10) Föreläsning 1 – Internkommunikationens grunder och kommunikatörens uppdrag (10.15-12)
  Tors 10/10
09:15 - 11:00 1B306 Fryxell 69 pl Anna Sjöberg MKGA02, MKGA02, MKGB23, 42399, 43952, 43966 Träff för KPR (ej VKD, DMA) åk 1 & 2. Info från studievägledare & internationella kontoret
  Fre 11/10
13:15 - 15:00 11C269 48 pl MKGB23, 43966 Föreläsning 2 – Aktuella trender, kanaler och verktyg
v 42 Mån 14/10 v 42
08:15 - 10:00 Zoom Anna Sjöberg, Jessica Edlom MKGB23, 43966 Omseminerium. Marknadsföring och varumärke (för dig som missat obligatoriskt seminarium el. redovisning)
10:15 - 12:00 12A131/132 60 pl MKGB23, 43966 Maria Stenberg: Föreläsning + Workshop 2
  Tis 15/10
10:15 - 12:00 12A131/132 60 pl MKGB23, 43966 Föreläsning 3 – Internal branding och employer branding
  Tors 17/10
13:15 - 15:00 11C269 48 pl MKGB23, 43966 Litteraturseminarium – Hur kan man öka motivationen på arbetsplatser? (Obligatorisk närvaro. Ladok kod 2040)
  Fre 18/10
10:15 - 12:00 11C270 48 pl MKGB23, 43966 Maria Stenberg: Föreläsning + Workshop 3
v 43 Mån 21/10 v 43
10:15 - 12:00 12A131/132 60 pl MKGB23, 43966 Inlämning och seminariebehandling av gruppuppgift i halvklass (Obligatorisk närvaro. Ladok kod 2040)
13:15 - 15:00 11C269 48 pl MKGB23, 43966 Inlämning och seminariebehandling av gruppuppgift i halvklass (Obligatorisk närvaro. Ladok kod 2040)
  Tis 22/10
10:15 - 12:00 12A131/132 60 pl MKGB23, 43966 Maria Stenberg: Föreläsning + Workshop 4
  Ons 23/10
13:15 - 15:00 11C270 48 pl MKGB23, 43966 Föreläsning 4 – Strategisk intern kommunikation, styrdokument och strategier
  Tors 24/10
10:15 - 12:00 11C270 48 pl MKGB23, 43966 Föreläsning 5 – Förändringskommunikation och att mäta resultat
  Fre 25/10
10:15 - 12:00 12A131/132 60 pl MKGB23, 43966 Föreläsning 6 – Ledarskap, makt, genus och härskartekniker
v 44 Mån 28/10 v 44
10:15 - 12:00 1D315 43 pl MKGB23, 43966 Maria Stenberg: Föreläsning + Workshop 5
v 45 Tis 5/11 v 45
08:00 - 08:05 . MKGB23, 43966 Canvas: Deadline inlämning av hemtentamen (Ladok kod 2020)
  Ons 6/11
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Sol Agin MKGB23, 43966 Muntlig redovisning av hemtentamen i halvklass (Obligatorisk närvaro. Ladok kod 2050)
13:15 - 16:00 9B332 41 pl Sol Agin MKGB23, 43966 Muntlig redovisning av hemtentamen i halvklass (Obligatorisk närvaro. Ladok kod 2050)
v 46 Mån 11/11 v 46
08:15 - 10:15 . MKGB23, 43966 Digital omtenta i Inspera (1040)
13:15 - 15:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Kursintroduktion + Föreläsning: Introduktion till PR och PR som yrke
  Tis 12/11
13:15 - 15:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: PR i praktiken + gäst Södra tornet
  Ons 13/11
13:15 - 15:00 12B149 42 pl MKGB23, 43966 Föreläsning: Populärkultur och propaganda
  Fre 15/11
10:15 - 12:00 12B149 42 pl MKGB23, 43966 Föreläsning: Journalisten, journalistiken och mediernas villkor/ansvar
v 47 Mån 18/11 v 47
10:15 - 12:00 12B257 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: Tema kommer + gästföreläsning Pliktverket (11-12).
13:15 - 15:00 12B149 42 pl MKGB23, 43966 Handledning: Fallstudie. Boka via Canvas
  Tis 19/11
13:15 - 16:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: Marknads-PR och digital-PR + gäst Hans Albrektsson PA & PR
  Ons 20/11
13:15 - 15:00 12B149 42 pl MKGB23, 43966 Föreläsning: Tema kommer
  Tors 21/11
09:15 - 10:00 12B257 42 pl MKGB23, 43966 Handledning: Fallstudie. Drop-in.
10:15 - 12:00 12B257 42 pl MKGB23, 43966 Föreläsning: Nyheterna och vår bild av verkligheten
v 48 Mån 25/11 v 48
10:15 - 12:00 12B257 42 pl MKGB23, 43966 Seminarium: Fallstudie Redovisning halvklass A Obligatoriskt
13:15 - 15:00 12B257 42 pl MKGB23, 43966 Seminarium: Fallstudie Redovisning halvklass B Obligatoriskt
  Tis 26/11
09:15 - 12:00 12B149 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: PR + uppstart av PR-case
  Ons 27/11
09:15 - 12:00 12B257 42 pl Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: PA och PR med Hans Albrektsson
  Tors 28/11
10:15 - 12:00 12B149 42 pl MKGB23, 43966 Föreläsning: Sponsring och produktplacering
13:15 - 15:00 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Föreläsning: PA och PR med Hans Albrektsson
v 49 Mån 2/12 v 49
13:15 - 16:00 12B358 MKGB23, 43966 Datasal finns bokad för eget arbete
  Tis 3/12
09:15 - 12:00 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Handledning + eget arbete
  Ons 4/12
09:15 - 12:00 12B358 MKGB23, 43966 Datasal finns bokad för eget arbete
  Tors 5/12
08:15 - 12:00 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Handledning + eget arbete
v 50 Mån 9/12 v 50
08:15 - 11:15 . MKGB23, 43966 Digital tenta i Inspera (3040)
  Tors 12/12
08:15 - 12:00 12B358 Anna Sjöberg MKGB23, 43966 Redovisning av PR-case Obligatoriskt
v 3 Fre 17/1 v 3
11:45 - 12:00 Canvas MKGB23, 43966 Inlämning av hemtentamen (Ladok kod 4030)