***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
2
Tid
Lokal/Plats
Kurs/Grupp
Information
v 22 Sön 2/6 v 22
23:45 - 00:00 Inlämning SOGA01, 43928 Deadline för inlämning av uppsats på Canvas kl.23.59 OBLIGATORISKT
v 24 Tors 13/6 v 24
14:00 - 18:00 . SOGA01, 43928 Tentamen, Omtentamen SOGA01, dk 2. Kom ihåg att anmäla dig till salstentan.