***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
5
Tid
Lokal/Plats
Kurs/Grupp
Information
v 5 Fre 2/2 v 5
08:15 - 13:15 . PSG020, 43842 Tentamen, 1000-Biologisk psykologi. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 11 Ons 13/3 v 11
08:15 - 13:15 . PSG020, 43842 Tentamen, 1010-Kognitiv psykologi. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 12 Mån 18/3 v 12
14:00 - 19:00 . PSG020, 43842 Tentamen, 1000-Biologisk psykologi. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 17 Tis 23/4 v 17
08:15 - 13:15 . PSG020, 43842 Omtentamen, 1010-Kognitiv psykologi. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 22 Fre 31/5 v 22
14:00 - 19:00 . PSG020, 43842 Tentamen, Papperstenta. 7000-Vetenskapsteori och metod II. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.