***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
16
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 18 Mån 29/4 v 18
10:15 - 12:00 1D340 41 pl Anna Hollsten, Cecilia Stigh, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Kursintroduktion, gruppindelning mm.
13:15 - 16:00 1D340 41 pl Inger James OMG125, 43812 Föreläsning ”Psykisk hälsa och ohälsa bland äldre personer”.
  Tis 30/4
13:15 - 16:00 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl, 21E311 10 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Eget arbete i studiegrupp. Komma igång med postern, material delas ut.
  Tors 2/5
09:15 - 16:00 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl, 21E311 10 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Eget arbete i studiegrupp hela dagen. Lärarledd handledning 9:15-11:00.
v 19 Tis 7/5 v 19
09:15 - 16:00 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl, 21E311 10 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Eget arbete i studiegrupp hela dagen. Lärarledd handledning 9:15-11:00
  Ons 8/5
14:45 - 15:00 Inlämning OMG125, 43812 Senast kl. 15:00, Inlämning av poster inför examinerande seminarium 1. Även abstract i Padlet ska vara ifyllt då.
v 20 Mån 13/5 v 20
09:15 - 16:00 1D222 65 pl Anna Hollsten, Cecilia Stigh, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Examinerande seminarium 1 Se detaljerat schema i Canvas. Halvtidsvärdering och uppstart nästa uppgift.
  Tis 14/5
08:30 - 12:00 1D340 41 pl Elenor Jakobsson, Katarina Grim OMG125, 43812 8:30-9:15 Uppstart av kommande tema och studieplanering för bokning av handledning i studierna med Elenor 9:15-12:00 Föreläsning ”Att stödja återhämtning och patientinflytande i psykiatrisk vård och stöd” med Katarina Grim
v 21 Tors 23/5 v 21
08:15 - 12:00 21A347 36 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 * Kommunikationsövningar, klassen delas i tre delar, se Canvas. En timme per grupp. Grupp 1+2 kl. 8:30-9:30. Grupp 3+4 kl. 9:45-10:45. Grupp 5+6 kl. 11:00-12:00.
09:15 - 16:00 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl, 21E311 10 pl OMG125, 43812 Eget arbete i studiegrupp med tema: Stigma och kommunikation (går ifrån för att delta på kommunikationsövningar, del av dag. Lärarhandledning kl. 13-14.
15:45 - 16:00 Inlämning OMG125, 43812 Inlämning till artikel/ kamratgranskning inför examination 2 senast kl. 16.
  Fre 24/5
08:45 - 09:00 Canvas OMG125, 43812 Granskningsschema anslås inför kamratgranskning.
v 22 Mån 27/5 v 22
08:15 - 16:00 21A346 26 pl, 21A347 36 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Examination 2 Artikel/ kamratgranskning i seminarium. Utvärdering 3 tider á 8 studenter- 2 lärare kl. 8-10+ 10:30-12:30+ 14:00-16:00
  Fre 31/5
13:45 - 14:00 Inlämning Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Examination 3 Individuell hemtentamen skickas in senast kl. 14.
v 35 Ons 28/8 v 35
13:15 - 16:00 1D230 16 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Kl. 13:00 Om- Seminarium 1 Kl. 14:00 Individuell omtentamen Kl. 15:00 Om- Seminarium 2
v 43 Ons 23/10 v 43
13:15 - 16:00 1D230 16 pl Anna Hollsten, Elenor Jakobsson OMG125, 43812 Kl. 13:00 Om- Seminarium 1 Kl. 14:00 Individuell omtentamen Kl. 15:00 Om- Seminarium 2

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.