***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
40
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Tors 1/2 v 5
10:15 - 15:00 Studiebesök Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, KVGK42, 43645, 43635, 43639 Studiebesök Värmlands museum
v 6 Mån 5/2 v 6
17:45 - 18:00 Inlämning KVGK40, KVGK41, KVGK42, 43645, 43635, 43639 Inlämning skriftlig uppgift
  Tis 6/2
10:15 - 12:00 1D321 18 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Regionalitet, representation, konstlivet i Värmland
v 7 Tors 15/2 v 7
09:15 - 12:00 1D321 18 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Examinerande presentation
  Fre 16/2
17:45 - 18:00 Inlämning KVGK40, KVGK41, KVGK42, 43645, 43635, 43639 Inlämning text – Arkivuppgift
v 8 Tis 20/2 v 8
14:15 - 16:00 . Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Studiebesök Värmlands museum, vi ses i entrén.
  Ons 21/2
13:15 - 15:00 3C512 32 pl Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Föreläsning - Offentlig konst
  Tors 22/2
10:15 - 12:00 . Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Vi är i biblioteket. Offentlig konst på KAU (HM och Mas Karin Gustafsson)
v 9 Tis 27/2 v 9
10:15 - 12:00 1D262 16 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Föreläsning Konstliv
  Ons 28/2
13:00 - 15:00 . Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Studiebesök gallerirunda
  Fre 1/3
17:45 - 18:00 Inlämning KVGK40, KVGK41, KVGK42, 43645, 43635, 43639 Skriftlig inlämning - Konstliv + Konstpedagogisk uppgift
v 10 Tis 5/3 v 10
10:15 - 12:00 1D317 18 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Seminarium om Konstliv
13:15 - 15:00 1D317 18 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Föreläsning Konstkritik
  Ons 6/3
08:00 - 08:30 Film på Canvas Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635
  Fre 8/3
13:15 - 15:00 1D317 18 pl Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Redovisning konstpedagogisk uppgift. Mötesplats Universitetsbiblioteket
v 11 Tis 12/3 v 11
10:15 - 12:00 Zoom Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Föreläsning – att ställa ut konst och design
  Ons 13/3
17:45 - 18:00 Inlämning Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Inlämning Konstkritik
  Tors 14/3
08:45 - 09:00 Hemtentamen Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Hemtentan läggs ut
v 12 Ons 20/3 v 12
17:45 - 18:00 Inlämning Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Hemtentan lämnas in
  Fre 22/3
08:00 - 17:00 Studiebesök Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK41, 43645, 43635 Stockholmsbesök. Mer information vid kursstart.
v 13 Tis 26/3 v 13
10:15 - 12:00 11B252 18 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Kursintroduktion
  Tors 28/3
10:15 - 12:00 5C325 8 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Föreläsning
v 14 Tis 2/4 v 14
13:15 - 15:00 5C325 8 pl Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Föreläsning och Examinerande seminarium
  Tors 4/4
13:15 - 15:00 5C325 8 pl Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Föreläsning
v 15 Mån 8/4 v 15
10:15 - 12:00 5C325 8 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Föreläsning
  Tis 9/4
09:45 - 10:00 Studiebesök Patrik Möller KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Studiebesök Värmlandsarkiv
  Tors 11/4
13:15 - 15:00 5C324 10 pl Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Föreläsning
  Fre 12/4
08:00 - 08:15 Canvas Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Se film på Canvas
v 16 Tis 16/4 v 16
10:15 - 12:00 5C323 10 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Föreläsning
v 17 Ons 24/4 v 17
22:45 - 23:00 Inlämning Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Inlämning skriftlig uppgift
  Fre 26/4
10:15 - 12:00 3C511 16 pl Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK43, 43645, 43641 Examinerande seminarium
v 18 Mån 29/4 v 18
10:15 - 12:00 5C324 10 pl Fredrik Krohn Andersson KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Kursintroduktion
  Fre 3/5
17:45 - 18:00 Inlämning KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Kursintroduktion
v 19 Mån 6/5 v 19
08:15 - 8/5 17:00 Handledning Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK44, 43645, 43644
v 20 Mån 13/5 v 20
23:45 - 00:00 Inlämning KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Inlämning på Canvas
  Ons 15/5
09:15 - 12:00 3B343 14 pl Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Arbetsseminarium 1
v 21 Mån 20/5 v 21
11:45 - 12:00 Inlämning Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Inlämning på Canvs
  Tis 21/5
09:15 - 12:00 5C323 10 pl Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Arbetsseminarium 2
v 22 Ons 29/5 v 22
17:45 - 18:00 Inlämning KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Inlämning på Canvas av färdig uppsats
  Fre 31/5
09:15 - 12:00 5C323 10 pl Fredrik Krohn Andersson, Hedvig Mårdh KVGK40, KVGK44, 43645, 43644 Uppsatsventilering