***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
7
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 46 Ons 13/11 v 46
10:15 - 13:00 Zoom Hans Olof Gottfridsson NGGA25, 43526 Föreläsning. Pbl (plan- och bygglagen).
13:15 - 16:00 Zoom Hans Olof Gottfridsson NGGA25, 43526 Workshop PBL - att läsa planer. Grupp C och D.
v 48 Ons 27/11 v 48
13:15 - 16:00 Zoom Hans Olof Gottfridsson NGGA25, 43526 Redovisning av planer. Grupp C och D. Obligatoriskt. Gruppvis.
  Fre 29/11
13:15 - 15:00 . NGGA25, NGGA25, 43526, 43527 Arbeta med instuderingsfrågor.
v 49 Fre 6/12 v 49
13:15 - 15:00 . NGGA25, NGGA25, 43526, 43527 Förinspelad föreläsning.
v 3 Tors 16/1 v 3
09:15 - 13:15 . NGGA25, NGGA25, 43526, 43527 Tentamen, Tentamen på distans/Canvas. Anmälan till tentan görs via Mitt Kau.
v 11 Fre 14/3 v 11
13:15 - 17:15 . NGGA25, NGGA25, 43526, 43527 Omtentamen, Omtentamen på distans/Canvas. Anmälan till tentan görs via Mitt Kau.