***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
57
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 2/9 v 36
09:15 - 12:00 1D222 65 pl Emmy Sollien, Kristin Ungerberg LPGF30, 43339 Kursstart
  Tis 3/9
09:15 - 12:00 12A131/132 60 pl Mona Persson Aronson LPGF30, 43339 workshop musik
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 1
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 1
13:15 - 16:00 12A131/132 60 pl Mona Persson Aronson LPGF30, 43339 workshop musik
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 1
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 1
  Ons 4/9
09:15 - 12:00 3B322 60 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 1
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 1
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 1
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 1
v 37 Mån 9/9 v 37
10:15 - 12:00 1D222 65 pl Kristin Ungerberg LPGF30, 43339 Livsvärldsfenomenologin och toddlare
  Ons 11/9
08:30 - 12:00 1D222 65 pl Kristin Ungerberg LPGF30, 43339 Förklara och tillämpa teorier
v 38 Mån 16/9 v 38
09:15 - 16:00 1D222 65 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Föreläsning om pedagogiska lärmiljöer
  Tis 17/9
09:15 - 12:00 12A131/132 60 pl Mona Persson Aronson LPGF30, 43339 workshop musik
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 2
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 2
13:15 - 16:00 12A131/132 60 pl Mona Persson Aronson LPGF30, 43339 workshop musik
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 2
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 2
  Ons 18/9
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 2
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 2
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 2
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 2
v 39 Mån 23/9 v 39
08:30 - 11:00 1D222 65 pl Majvor Dahlgren Levin LPGF30, 43339 VFU-info
11:15 - 18:00 12A131/132 60 pl, 3D417 36 pl Mona Persson Aronson, Peter Boman LPGF30, 43339
  Tors 26/9
09:15 - 12:00 1D222 65 pl Emmy Sollien, Kristin Ungerberg LPGF30, 43339 Genomgång och frågestund inför examination 1002
v 46 Ons 13/11 v 46
09:15 - 12:00 1D222 65 pl Majvor Dahlgren Levin LPGF30, 43339 Föreläsning om toddlares lek
v 47 Tis 19/11 v 47
09:15 - 16:00 12A131/132 60 pl Mona Persson Aronson LPGF30, 43339
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 3
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 3
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 3
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 3
  Ons 20/11
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 3
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 3
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 3
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 3
v 48 Mån 25/11 v 48
09:15 - 12:00 1D222 65 pl Majvor Dahlgren Levin LPGF30, 43339 Föreläsning lekpedagogik
  Tis 26/11
12:15 - 14:00 1D222 65 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Föreläsning Lekpedagogik ur ett pedagogperspektiv
14:30 - 16:00 1D222 65 pl Majvor Dahlgren Levin, Martin Eneling LPGF30, 43339 Panelsamtal om lekpedagogik
  Fre 29/11
09:15 - 11:00 3C510 32 pl Majvor Dahlgren Levin LPGF30, 43339 Litteraturseminarium
09:15 - 11:00 3C512 32 pl Alexandra Guseva LPGF30, 43339 Litteraturseminarium
v 49 Tis 3/12 v 49
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 4
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 4
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 4
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 4
  Ons 4/12
09:15 - 16:00 12A131/132 60 pl Mona Persson Aronson LPGF30, 43339
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 4
09:15 - 12:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 4
13:15 - 16:00 3C510 32 pl Martin Eneling LPGF30, 43339 Workshop 4
13:15 - 16:00 3C512 32 pl Emmy Sollien LPGF30, 43339 Workshop 4
v 51 Mån 16/12 v 51
09:15 - 12:00 1D222 65 pl Majvor Dahlgren Levin LPGF30, 43339 Föreläsning tema/projektarbete
13:15 - 14:00 1D222 65 pl Emmy Sollien, Kristin Ungerberg LPGF30, 43339 Genomgång temaexamination
  Tis 17/12
08:30 - 10:00 1D222 65 pl LPGF30, 43339 Maria Ripemo, Estetiska lärprocesser
10:15 - 13:00 7B302 Idrottshall Emmy Sollien, Karin Lilja, Martin Eneling, Mona Persson Aronson LPGF30, 43339 Transdisciplinära ämnen workshop
v 3 Tis 14/1 v 3
09:15 - 15:00 1B309 Sjöström 62 pl Emmy Sollien, Kristin Ungerberg, Majvor Dahlgren Levin, Martin Eneling LPGF30, 43339 Temagenomförande/examination
09:15 - 15:00 1B364 Fröding 117 pl Emmy Sollien, Kristin Ungerberg, Majvor Dahlgren Levin, Martin Eneling LPGF30, 43339 Temagenomförande/examination