***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
83
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
Länk
v 6 Mån 5/2 v 6
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Funktionell dumhet
  Tis 6/2
11:15 - 13:00 Zoom Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Lojalitet – som underordning och motstånd
  Ons 7/2
11:15 - 12:00 Zoom Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Drop in
v 7 Mån 12/2 v 7
10:15 - 12:00 1D315 43 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Grupp 1, Case-seminarium
10:15 - 12:00 1D328 43 pl Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Grupp 2, Case-seminarium
10:15 - 12:00 1D341 43 pl Lars Ivarsson AVGB41, 43139 Grupp 3, Case-seminarium
13:15 - 15:00 1D315 43 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Grupp 4, Case-seminarium
13:15 - 15:00 1D328 43 pl Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Grupp 5, Case-seminarium
13:15 - 15:00 1D341 43 pl Lars Ivarsson AVGB41, 43139 Grupp 6, Case-seminarium
15:15 - 17:00 1D328 43 pl Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Grupp 7, Case-seminarium
  Tis 13/2
08:15 - 10:00 Zoom Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Mentorsgrupper 1-5, Seminarium, Ekonomisk demokrati
10:15 - 12:00 Zoom Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Mentorsgrupper 6-9, Seminarium, Ekonomisk demokrati
13:15 - 15:00 Zoom Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Mentorsgrupper 10-14, Seminarium, Ekonomisk demokrati
v 8 Tis 20/2 v 8
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Kristian Vänerhagen, Kristina Palm AVGB41, 43139 Kursintroduktion, Inspirationsföreläsning
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning, Personalstrategiska verktyg
  Ons 21/2
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl AVGB41, 43139 Föreläsning, Arbetsrätt, Dag Calminder
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning, Kompetensförsörjning och rekrytering
v 9 Tis 27/2 v 9
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl John Johansson AVGB41, 43139 Föreläsning, Rekrytering och onboarding
  Ons 28/2
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Patrik Larsson AVGB41, 43139 Föreläsning, Från IR till HRM
  Tors 29/2
13:15 - 15:00 3C511 16 pl Jonas Axelsson AVGB41, 43139 Uppsamlingsseminarium, case, Den smidiga mellanchefen
v 10 Mån 4/3 v 10
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl AVGB41, 43139 Gästföreläsning, Jörgen Källback
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning, Att organisera HRM
  Tis 5/3
10:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning, Utvecklande ledarskap och utvecklande HR
v 11 Mån 11/3 v 11
10:15 - 15:00 9C203 Nyquist 116 pl Lena Lid Falkman AVGB41, 43139 Föreläsning, Lärande och förändring
  Tis 12/3
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning, HRM i ett digitalt arbetsliv
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Robert Mackenzie AVGB41, 43139 Föreläsning, Critical perspectives on HRM
  Ons 13/3
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Robert Mackenzie AVGB41, 43139 Föreläsning, Critical perspectives on HRM
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl AVGB41, 43139 Gästföreläsning, Paul Stewart
  Tors 14/3
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
13:15 - 15:00 12B149 42 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
15:15 - 17:00 11D103C 40 pl Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
15:15 - 17:00 12B149 42 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
  Fre 15/3
09:00 - 15:00 . AVGB41, FEGA58, 43139, 43409 Karlstad Personalvetardag 2024
v 12 Mån 18/3 v 12
13:15 - 15:00 Zoom Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
13:15 - 15:00 Zoom Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
15:15 - 17:00 Zoom Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
15:15 - 17:00 Zoom Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Seminarium, Gruppredovisningar
  Ons 20/3
08:15 - 12:15 Tentamen AVGB41, 43139 Digital salstentamen i delkursen Strategiskt personalarbete. Anmälan i MittKAU
v 13 Tis 26/3 v 13
09:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Kristian Vänerhagen, Kristina Palm AVGB41, 43139 Kursintroduktion, föreläsning Operativt HRM
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl AVGB41, 43139 Föreläsning Medarbetarskap
  Ons 27/3
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning Diskriminering och mångfald
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Föreläsning Inkludering och HRM
17:00 - 18:00 Omtentamen AVGB41, 43139 Omtentamen i delkursen Organisation, makt och motstånd - Inlämning hemtentamen i Canvas senast kl 18.00 27/3. OBS: anmälan i MittKAU senast två veckor innan hemtentamen.
v 14 Ons 3/4 v 14
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Föreläsning Arbetsanpassning och HRM
  Tors 4/4
10:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl AVGB41, 43139 Föreläsning Det goda samtalet
  Fre 5/4
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl AVGB41, 43139 Föreläsning Rehabilitering
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Kristina Palm AVGB41, 43139 Föreläsning Utvecklande ledarskap och utvecklande HR, i praktiken
v 15 Tis 9/4 v 15
13:15 - 14:00 11D257 Agardh 120 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Programinformation inför år 2 och 3
14:15 - 16:00 11D257 Agardh 120 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Föreläsning, Kommunikation och etik
  Ons 10/4
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl David Regin Öborn AVGB41, 43139 Föreläsning Gruppdynamik och konflikthantering
13:15 - 16:00 11D257 Agardh 120 pl David Regin Öborn AVGB41, 43139 Föreläsning Gruppdynamik och konflikthantering
v 16 Mån 15/4 v 16
13:15 - 15:00 1D315 43 pl Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Gruppredovisningar
13:15 - 15:00 1D327 43 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Gruppredovisningar
15:15 - 17:00 1D315 43 pl Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Gruppredovisningar
15:15 - 17:00 1D327 43 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Gruppredovisningar
  Tis 16/4
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl John Johansson AVGB41, 43139 Operativ rekrytering
  Ons 17/4
10:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl AVGB41, 43139 Föreläsning
v 17 Mån 22/4 v 17
13:15 - 15:00 Zoom Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarier
13:15 - 15:00 Zoom Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Seminarier
15:15 - 17:00 Zoom Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarier
15:15 - 17:00 Zoom Suzanne Millmark AVGB41, 43139 Seminarier
  Ons 24/4
08:15 - 12:15 Tentamen AVGB41, 43139 Digital salstentamen i delkursen Operativt personalarbete. Anmälan i MittKAU
v 18 Mån 29/4 v 18
13:15 - 14:00 11D121 Ander 120 pl Annica Asp, Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Kursintroduktion
14:15 - 16:00 11D121 Ander 120 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Föreläsning
  Tors 2/5
08:15 - 12:15 Omtentamen AVGB41, 43139 Omtentamen - Digital salstentamen i delkursen Strategiskt personalarbete. Anmälan i MittKAU
  Fre 3/5
10:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Föreläsning
v 19 Mån 6/5 v 19
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Föreläsning
  Tis 7/5
13:15 - 16:00 11D227 Erlander 120 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Föreläsning
v 20 Tis 14/5 v 20
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Föreläsning
  Tors 16/5
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Josef Ringqvist AVGB41, 43139 Föreläsning
v 21 Tis 21/5 v 21
13:15 - 15:00 9D303 30 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 1
13:15 - 15:00 9D313 32 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 2
15:15 - 17:00 9D303 30 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 3
15:15 - 17:00 9D313 32 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 4
  Ons 22/5
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Föreläsning
  Tors 23/5
08:15 - 12:15 Omtentamen AVGB41, 43139 Omtentamen - Digital salstentamen i delkursen Operativt personalarbete. Anmälan i MittKAU
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Annica Asp AVGB41, 43139 Föreläsning
v 22 Mån 27/5 v 22
13:15 - 15:00 Zoom Annica Asp AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 3
13:15 - 15:00 Zoom Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 4
15:15 - 17:00 Zoom Annica Asp AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 1
15:15 - 17:00 Zoom Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Seminarium, Grupp 2
  Tis 28/5
10:15 - 11:00 Zoom Annica Asp, Kristian Vänerhagen AVGB41, 43139 Frågestund inför salstentamen
  Fre 31/5
08:15 - 12:15 Tentamen AVGB41, 43139 Digital salstentamen i delkursen Arbetsliv och arbetsmarknad i ett europeiskt perspektiv. Anmälan i MittKAU