***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
4
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 49 Mån 4/12 v 49
13:15 - 15:00 Zoom My Klockar Linder HIA660, 42831 Examination 2: PM seminarium. Kamratkommenterad.
15:15 - 17:00 Zoom My Klockar Linder HIA660, 42831 Examination 2: PM seminarium. Kamratkommenterad.
v 51 Mån 18/12 v 51
13:15 - 15:00 Zoom Stefan Backius HIA660, 42831 Formativt seminarium inför forsknings-PM. Individuell muntligt presentation.
v 2 Sön 14/1 v 2
23:45 - 00:00 Canvas My Klockar Linder, Stefan Backius HIA660, 42831 Slutlig inlämning ForskningsPM. Inlämning via Canvas.