***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
46
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 48 Fre 1/12 v 48
08:15 - 17:00 21D313 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
08:15 - 17:00 21D315 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
v 49 Tors 7/12 v 49
08:15 - 17:00 21D313 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
08:15 - 17:00 21D315 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
  Fre 8/12
08:15 - 17:00 21D313 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
08:15 - 17:00 21D315 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
v 50 Ons 13/12 v 50
08:15 - 17:00 21A344 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E309 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 21E311 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
  Tors 14/12
08:15 - 17:00 21A344 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 21E311 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
  Fre 15/12
08:15 - 17:00 21A344 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 21E311 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
v 51 Tors 21/12 v 51
08:15 - 17:00 21A344 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 21E311 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
  Fre 22/12
08:15 - 17:00 21A344 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 21E310 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 21E311 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
v 1 Tors 4/1 v 1
08:15 - 17:00 1D311 14 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 1D317 18 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 1D321 18 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
08:15 - 17:00 21E308 10 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
  Fre 5/1
08:15 - 17:00 1D227 24 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 1D311 14 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 1D317 18 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 3
08:15 - 17:00 1D321 18 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
v 2 Ons 10/1 v 2
08:30 - 17:00 1B237 8 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757
  Tors 11/1
08:15 - 17:00 1B237 8 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 4
08:15 - 17:00 1D311 14 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 2
08:15 - 17:00 1D317 18 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757
08:15 - 17:00 1D321 18 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Group 1
  Fre 12/1
08:15 - 12:00 21A346 26 pl Katarina Asplund DVGC23, 42757 Slutpresentation