***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
18
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 3 Tis 16/1 v 3
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 DELKURS 1, KURSINTRODUKTION. Sal / ZOOM. FÖRELÄSNING 1. Miljöproblem. Läsanvisn: Gulliksson & Holmgren (2015) kap 1,3, 4 & 5. Sund & Sund (2017) kap 1, 4 & 5.
  Tors 18/1
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 FÖRELÄSNING 2, Sal / ZOOM. Miljödidaktiska traditioner. Läsanvisn: Sund & Sund (2017) kap 2 & 3.
v 4 Tors 25/1 v 4
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 FÖRELÄSNING 3, Sal / ZOOM. Hållbar utveckling, historik och begrepp. Läsanvisn: Gulliksson & Holmgren (2015) kap 1 & 7. Sund & Sund (2017) kap1 & 9.
v 5 Mån 29/1 v 5
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 FÖRELÄSNING 4, Sal / ZOOM. Hållbar utveckling & undervisning för hållbar utveckling. Läsanvisn: Gulliksson & Holmgren (2015) kap 6, 7 & 8. Sund & Sund (2017) kap 3 + lärarresurser.
  Tors 1/2
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 FÖRELÄSNING 5, Sal / ZOOM. Undervisning för hållbar utveckling. Läsanvisn: Sund & Sund (2017) hela.
v 6 Tis 6/2 v 6
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 RESURSTID, Sal / ZOOM. Önskeföreläsningar / tips på länkar mm.
  Tors 8/2
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 FÖRELÄSNING 6, Sal / ZOOM. Befolkning, resurser & Antropocen. Läsanvisn: Artiklar presenteras under delkursen.
v 7 Tis 13/2 v 7
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 HANDLEDNING, Anmälan krävs (fram till månd 12 febr kl 12.00).
  Tors 15/2
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 REDOVISNINGAR, Sal / ZOOM. Redovisning av miljöproblemposter.
v 8 Tis 20/2 v 8
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 DELKURS 2 , Sal / ZOOM. DELKURS-INTRODUKTION. FÖRELÄSNING 1. Geografi som skolämne i Sverige (och Norden) Geografi i olika tider och traditioner. Läsanvisn: Molin (2006), Lambert & Morgan (2010), Bonnett (2008).
  Tors 22/2
17:30 - 19:15 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 FÖRELÄSNING 2, Sal / ZOOM. Ämnets innehåll, teorier och traditioner, ämnestraditioner, ämnesdiskussioner Läsanvisn: Molin (2006), Lambert & Morgan (2010). VALFRITT: Molin et al (2015). Do personal experiences have...
v 9 Mån 26/2 v 9
08:00 - 09:00 . Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 VECKA 9 - INSPELAD PÅ CANVAS, FÖRELÄSNING 3. Planera och motivera. Diskutera och analysera. Författares tips och råd. Instruk till uppg Mikrounervisn + Patriks mikroundervisn. Läsanvisn: Molin (2006), Lambert & Morgan (2010). VALFRITT: Dessen Jankell & Örbring (2020).
09:00 - 10:00 . GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 VECKA 9 - SJÄLVSTUDIER, Läs kursens litteratur + "skriv ett diskussionsinlägg" på Canvas om... det didaktiska kontraktet Ola Helenius, NCM (PDF Canvas).
v 10 Tis 5/3 v 10
10:00 - 12:00 . Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 STADSVANDRING, som undervisningsform. (+ erfarenhter från delkurs 1). Se Canvas för mer information.
  Tors 7/3
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 HANDLEDNING , Sal / Zoom. och inspiration, mikroundervisning.
v 11 Tis 12/3 v 11
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 ÖVRNING 1 & 2, Sal / Zoom. Didaktisering av ämneshinnehåll.
  Tors 14/3
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Patrik Magnusson GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 EXAMINATION, Sal / Zoom. Mikroundervisning.
v 12 Fre 22/3 v 12
22:45 - 00:00 . GEGD11, GEGL11, GEGL11, GEGL15, 42714, 42715, 42732, 42745 INLÄMNING CANVAS, fred innan kl 00.00. Skriftlig reflektion om mikroundervisning.