***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 45 Mån 6/11 v 45
08:15 - 10:00 12A138 Geijer 200 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Kursintroduktion + intro till uppsatsarbetet + gruppindelning
13:15 - 14:00 1E425 Sandra Nelson JPG002, 42520 Informationssökning inför uppsats, Basgrupp 1-6 (salen nås via trapphuset norra entrén)
14:15 - 15:00 1E425 Sandra Nelson JPG002, 42520 Informationssökning inför uppsats, Basgrupp 7-12 (salen nås via trapphuset norra entrén)
  Tis 7/11
10:15 - 11:00 1E425 Sandra Nelson JPG002, 42520 Informationssökning inför uppsats, Basgrupp 13-18 (salen nås via trapphuset norra entrén)
11:15 - 12:00 1E425 Sandra Nelson JPG002, 42520 Informationssökning inför uppsats, Basgrupp 19-24 (salen nås via trapphuset norra entrén)
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Svensk statsrätt
  Ons 8/11
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Anders Hultqvist, Mikael Svanberg JPG002, 42520 Grundläggande fri- och rättigheter I – Historisk bakgrund
  Tors 9/11
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Grundläggande fri- och rättigheter II
v 46 Mån 13/11 v 46
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Anders Hultqvist JPG002, 42520 Rättsutredning – Metodfrågor
  Tis 14/11
10:00 - 12:00 Inspelning Peter Lillieh JPG002, 42520 Medborgarrätt. Riksdagens och regeringens arbetsformer I (inspelad se Canvas)
13:15 - 15:00 11D227 Erlander 120 pl Peter Lillieh JPG002, 42520 Riksdagens och regeringens arbetsformer II
  Ons 15/11
10:15 - 12:00 12B257 42 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Grupphandledn. Uppsatsarbete Basgrp 1-5
10:15 - 12:00 1D315 43 pl Stefan Olsson JPG002, 42520 Grupphandledn. Uppsatsarbete Basgrp 6-9
10:15 - 12:00 1D340 41 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Grupphandledn. Uppsatsarbete Basgrp 10-13
13:15 - 15:00 1D315 43 pl Nick Dimitrievski JPG002, 42520 Grupphandledn. Uppsatsarbete Basgrp 14-18
  Tors 16/11
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Peter Lillieh JPG002, 42520 Övning riksd. & reg. arbetsformer. Basgrp 1-8
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Peter Lillieh JPG002, 42520 Övning riksd. & reg. arbetsformer. Basgrp 9-16
13:15 - 16:00 12B149 42 pl Cyril Holm JPG002, 42520 Grupphandledn. Uppsatsarbete Basgrp 19-24
15:15 - 17:00 11D103C 40 pl Peter Lillieh JPG002, 42520 Övning riksd. & reg. arbetsformer. Basgrp 17-24
  Fre 17/11
08:15 - 10:00 12B150 70 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Övning fri- och rättigheter Basgrp 1-8
10:15 - 12:00 12B150 70 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Övning fri- och rättigheter Basgrp 9-17
13:15 - 15:00 12B150 70 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Övning fri- och rättigheter Basgrp 18-24
v 47 Mån 20/11 v 47
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Anders Hultqvist JPG002, 42520 Normgivning
13:15 - 15:00 Inspelad Anders Hultqvist JPG002, 42520 Beredningskraven för lagstiftning och annan normgivning
  Tis 21/11
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Anders Hultqvist JPG002, 42520 Normgivningsdelegation & verkställighetsföreskrifter samt normprövning
  Tors 23/11
10:15 - 12:00 11C270 48 pl Anders Hultqvist JPG002, 42520 Övn. Normgivn./prövn. Grp 17-25
13:15 - 15:00 11C270 48 pl Anders Hultqvist JPG002, 42520 Övn. Normgivn./prövn. Grp 1-8
15:15 - 17:00 11C270 48 pl Anders Hultqvist JPG002, 42520 Övn. Normgivn./prövn. Grp 9-16
v 48 Mån 27/11 v 48
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Råd och frågestund inför oppositionen
  Ons 29/11
10:15 - 12:00 11D257 Agardh 120 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Förvaltningsrätt I
13:15 - 15:00 11D257 Agardh 120 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Förvaltningsrätt II
  Tors 30/11
10:15 - 12:00 1A305 Lagerlöf 236 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Kommunalrätt I
  Fre 1/12
13:15 - 15:00 1A305 Lagerlöf 236 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Kommunalrätt II
v 49 Tis 5/12 v 49
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övning förv.rätt + kom.rätt. Basgrp 17-24
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övning förv.rätt + kom.rätt. Basgrp 9-16
15:15 - 17:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övning förv.rätt + kom.rätt. Basgrp 1-8
  Ons 6/12
09:45 - 10:00 Canvas JPG002, 42520 Inlämning uppsatsutkast – Canvas Obl.
10:15 - 12:00 11D227 Erlander 120 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Tryckfrihet och yttrandefrihet I
13:00 - 14:00 Canvas JPG002, 42520 Publicering opponeringslista
  Tors 7/12
10:15 - 12:00 12A138 Geijer 200 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Tryckfrihet och yttrandefrihet II
  Fre 8/12
09:15 - 12:00 1D341 43 pl Cyril Holm JPG002, 42520 Mellanseminarium Uppsatsarbete Basgrp 19-24
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Stefan Olsson JPG002, 42520 Mellanseminarium Uppsatsarbete Basgrp 6-9
10:15 - 12:00 1D315 43 pl Nick Dimitrievski JPG002, 42520 Mellanseminarium Uppsatsarbete Basgrp 14-18
10:15 - 12:00 1D327 43 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Mellanseminarium Uppsatsarbete Basgrp 10-13
10:15 - 12:00 1D328 43 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Mellanseminarium Uppsatsarbete Basgrp 1-5
v 50 Tis 12/12 v 50
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övn. Tryckfrihet och yttrandefrihet Grp1-8
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övn. Tryckfrihet och yttrandefrihet Grp 9-16
15:15 - 17:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övn. Tryckfrihet och yttrandefrihet Grp 17-24
  Ons 13/12
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Offentlighet och sekretess I
  Tors 14/12
13:15 - 15:00 11D121 Ander 120 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Offentlighet och sekretess II
v 51 Tis 19/12 v 51
09:45 - 10:00 Canvas JPG002, 42520 Inlämning uppsats
12:45 - 13:00 Canvas JPG002, 42520 Publicering opponeringslista
  Tors 21/12
09:15 - 12:00 1D341 43 pl Cyril Holm JPG002, 42520 Slutseminarium Uppsatsarbete Basgrp 19-24
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Nick Dimitrievski JPG002, 42520 Slutseminarium Uppsatsarbete Basgrp 14-18
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Stefan Olsson JPG002, 42520 Slutseminarium Uppsatsarbete Basgrp 6-9
10:15 - 12:00 12B149 42 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Slutseminarium Uppsatsarbete Basgrp 10-13
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Slutseminarium Uppsatsarbete Basgrp 1-5
v 2 Mån 8/1 v 2
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övning off./sekretess. Basgrp 17-24
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övning off./sekretess. Basgrp 9-16
15:15 - 17:00 11D103C 40 pl Erika Sandström JPG002, 42520 Övning off./sekretess. Basgrp 1-8
  Tis 9/1
09:15 - 11:00 11D257 Agardh 120 pl Gustav Stenseke Arup JPG002, 42520 Repetition, frågestund inför tentamen, kursavslutning
  Tors 11/1
14:00 - 18:00 . JPG002, 42520 Tentamen