***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 50 Tis 12/12 v 50
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Mats Höglund JPAS03, RVAD26, 42518, 42531 Skattebeslut, omprövning och överklagande