***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
18
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 18 Mån 29/4 v 18
10:15 - 12:00 1D222 65 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 KURSINTRODUKTION, + Introduktion av uppgift A + C. Föreläsning: Plan- och bygglagen + Miljöbalken. Läsanvisn: Nyström, Planeringens grunder: en översikt, kap 5-8 + introduktion av uppgift
  Tis 30/4
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 GÄSTFÖRELÄSNING, Magnus Ahlstrand, Länsstyrelsen
13:15 - 15:00 12B258 64 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 GÄSTFÖRELÄSNING, Carina Gottfridsson, Trafikverket
  Tors 2/5
10:15 - 12:00 1B309 Sjöström 62 pl Gästföreläsare . KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 GÄSTFÖRELÄSARE, Henrik Grund, Karlstads kommun
  Fre 3/5
10:15 - 16:00 9B229 70 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 OBL EXAMINATON, UPPGIFT A, Redovisningsseminarium på KAU. Arbetet genomförs i grupp.
v 19 Mån 6/5 v 19
10:15 - 12:00 12B258 64 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 GÄSTFÖRELÄSNING, Therese Myrin, Kulturmiljöspecialist och VD på Värmlandsantikvarien AB
13:15 - 15:00 3B322 60 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 FÖRELÄSNING, Mobilitet och planering. Läsanvisn: Gottfridsson, Arbetspendlande småbarnsfamiljer och deras färdmedelsval.
  Tis 7/5
10:15 - 12:00 12B258 64 pl Moa Tunström KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 INRODUKTION UPPGIFT B, + FÖRELÄSNING 1: Planeringsteori och planerarrollen. Läsanvisn: se Canvas.
13:15 - 15:00 12B258 64 pl Moa Tunström KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 FÖRELÄSNING 2, Postmoderna planeringsideologier. Läsanvisn: Se Canvas.
v 20 Ons 15/5 v 20
10:15 - 12:00 12B258 64 pl Stefan Karlsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 FÖRELÄSNING 1, Universell design. Läsanvisn: Se Canvas.
13:15 - 15:00 5C337 60 pl Stefan Karlsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 FÖRELÄSNING 2: Universell design. Läsanvisn: Se Canvas.
  Fre 17/5
10:15 - 16:00 12B258 64 pl Moa Tunström KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 OBL EXAMINATION UPPGIFT B, Redovisningsseminarium på KAU + inlämning av PM. Arbetet genomförs individuellt. Instruktion för uppgift och inlämnning finnns på Canvas.
v 21 Mån 20/5 v 21
10:15 - 11:00 5C337 60 pl Hans Olof Gottfridsson KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 INTRODUKTION UPPGIFT C
11:00 - 12:00 5C337 60 pl Moa Tunström KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 Kartor som analysverktyg
  Tis 21/5
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 GRUPP A - E, Gästlärare: Per Anders Olsson. Att jobba i Scetch Up
13:15 - 15:00 11D103C 40 pl KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 GRUPP F - J, Gästlärare: Per Anders Olsson. Att jobba i Scetch Up
  Fre 24/5
10:15 - 16:00 Zoom KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 OBL GRUPPVIS HANDLEDNING, sker via Zoom. Se separat schema på Canvas.
v 22 Fre 31/5 v 22
09:15 - 16:00 12A226 30 pl KGGB86, KGGB86, 42475, 42476 OBL REDOVISNINGSSEMINARIUM, på KAU, UPPGIFT C + inlämning av PM. Arbetet genomförs i grupp. Instruktion för uppgift och inlämning finns på Canvas.