***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 35 Fre 1/9 v 35
09:15 - 11:00 12A226 30 pl Sofia Billebo KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING / SEMINARIUM. Litteratur: Howard et al, fördjupning.
v 36 Ons 6/9 v 36
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Richard Ek KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING, Litteratur: Wylie, hela boken.
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Sofia Billebo KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING / SEMINIARUM. Litteratur: Wylie, fördjupning.
  Tors 7/9
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Sofia Billebo KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING / SEMINARIUM. Litteratur: Wylie, fördjupning.
  Fre 8/9
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Sofia Billebo KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING / SEMINARIUM. Litteratur: Wylie, fördjupning.
v 37 Ons 13/9 v 37
10:15 - 12:00 9D313 32 pl Richard Ek KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRLÄSNING, Litteratur: Rydin, hela boken.
13:15 - 15:00 3C510 32 pl Per Göransson KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING / SEMINARIUM. Litteratur: Rydin, fördjupning.
  Tors 14/9
10:15 - 12:00 9D313 32 pl Per Göransson KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 FÖRELÄSNING / SEMINARIUM. Litteratur: Rydin, fördjupning.
  Fre 15/9
13:15 - 15:00 12A226 30 pl Lena Grip KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 OBLIGATORISKT, FÖRELÄSNING / SEMINARIUM. Inroduktion av fältstudier
v 38 Mån 18/9 v 38
08:00 - 18:00 . Lena Grip, Per Göransson, Svante Karlsson KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 OBLIGATORISKT - FÄLTSTUDIER
  Ons 20/9
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Per Göransson KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 OBLIGATORISKT SEMINARIUM, Uppföljning av fältstudier.
  Fre 22/9
10:15 - 12:00 12A226 30 pl Per Göransson KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 OBLIGATORISKT SEMINARIUM, Uppföljning av fältstudier.
v 39 Mån 25/9 v 39
09:00 - 09:30 . KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 HEMTENTAMEN, Läggs ut i Canvas kl 09.00. Ingen föranmälan krävs.
  Fre 29/9
15:30 - 16:00 . KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 INLÄMNING HEMTENTAMEN, på Canvas innan kl 16.00.
v 46 Mån 13/11 v 46
09:00 - 09:30 . KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 OM-HEMTENTAMEN, Läggs ut i Canvas kl 09.00. Ingen föranmälan krävs.
  Fre 17/11
15:30 - 16:00 . KGGB88, KGGB88, 42343, 42423 INLÄMNNING OM-HEMTENTAMEN, på Canvas innan kl 16.00.