***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
2
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 2 Fre 12/1 v 2
13:15 - 16:00 12A226 30 pl Lena Grip KGGB46, KGGB47, A, 42341 OLIGATORISKT SLUTSEMINARIUM
13:15 - 16:00 12B257 42 pl Patrik Magnusson KGGB46, KGGB47, B, B OLIGATORISKT SLUTSEMINARIUM