***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
23
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
Länk
v 13 Tis 26/3 v 13
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Förinspelat
  Ons 27/3
10:15 - 13:00 21A345 30 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
v 14 Tors 4/4 v 14
08:15 - 12:00 . Maria Fahlgren MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Inläsning
  Fre 5/4
10:15 - 12:00 21A346 26 pl Maria Fahlgren MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
v 15 Ons 10/4 v 15
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Förinspelat
  Tors 11/4
10:15 - 13:00 21A346 26 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
  Fre 12/4
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Förinspelat
v 16 Ons 17/4 v 16
10:15 - 13:00 21A346 26 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
  Tors 18/4
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Förinspelat
  Fre 19/4
10:15 - 13:00 21A346 26 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
v 17 Ons 24/4 v 17
08:15 - 12:00 . Maria Fahlgren MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Inläsning
  Tors 25/4
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Förinspelat
  Fre 26/4
10:15 - 13:00 21A347 36 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
v 19 Fre 10/5 v 19
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Förinspelat
v 20 Mån 13/5 v 20
23:45 - 00:00 . MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Kom ihåg: Tentamensanmälan
  Ons 15/5
10:15 - 13:00 21A346 26 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion
  Tors 16/5
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, 42315, 42323, V1106 Förinspelat
  Fre 17/5
10:15 - 13:00 21A346 26 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, 42315, 42323, V1106 Lektion
v 21 Ons 22/5 v 21
08:15 - 12:00 . Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, 42315 Förinspelat
  Tors 23/5
10:15 - 13:00 21E205 Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, 42315 Lektion, (Observera lokal 21E205)
  Fre 24/5
10:15 - 13:00 21A346 26 pl Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Lektion, Repetition
v 22 Mån 27/5 v 22
10:15 - 13:00 Zoom Mirela Vinerean-Bernhoff MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Frågestund
  Ons 29/5
08:00 - 08:15 . MAGB10, MAGK20, MAGK20, MAGL22, MAGL22, 42315, 42323, D, D, V1106 Tentamen, Salstentamen på Kau eller på avtalslärcenter