***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 17 Mån 24/4 v 17
09:15 - 10:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Introduktion
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Inger Esperi FEGA49, 42187 Företagsekonomiska grundbegrepp samt finansiella rapporter
  Tis 25/4
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Inger Esperi FEGA49, 42187 Fastighetsvärdering och interimsposter
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Charlotte Hemmingson FEGA49, 42187
  Ons 26/4
09:15 - 12:00 11C269 48 pl Charlotte Hemmingson FEGA49, 42187
  Tors 27/4
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Charlotte Hemmingson FEGA49, 42187 Koncernredovisning
  Fre 28/4
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Budget och balanserad styrning
v 18 Tis 2/5 v 18
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Fastighetsfinansiering
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Handelsbanken/Stadshypotek - Hur ser banken på fastighetsfinansiering?
  Ons 3/5
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Likvidavräkning
  Tors 4/5
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Nyckeltal i fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 SBAB - boendekostnader OBS Zoom
  Fre 5/5
09:15 - 12:00 11C269 48 pl Inger Esperi FEGA49, 42187 Kassaflödesanalys
v 19 Mån 8/5 v 19
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Investeringskalkylering
  Tis 9/5
10:15 - 12:00 11C270 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Kalkyler som beslutsunderlag
13:15 - 15:00 11C269 48 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 HusmanHagberg - förmedling av bostadsrätter
15:00 - 15:15 . Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Start praktikfall
v 20 Tis 16/5 v 20
09:00 - 09:15 . Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Inlämning praktikfalldel 1 budget samt del 2 till opponentgrupp
  Ons 17/5
09:15 - 10:00 12A147 16 pl Tommy Bergquist FEGA49, A Praktikfallsseminarium grupp 1-3
09:15 - 10:00 1D311 14 pl Charlotte Hemmingson FEGA49, B Praktikfallsseminarium grupp 9-11
10:15 - 11:00 12A147 16 pl Tommy Bergquist FEGA49, A
10:15 - 11:00 1D311 14 pl Charlotte Hemmingson FEGA49, B Praktikfallsseminarium grupp 12-13
11:15 - 12:00 12A147 16 pl Tommy Bergquist FEGA49, A Praktikfallsseminarium grupp 7-8
11:15 - 12:00 1D311 14 pl Charlotte Hemmingson FEGA49, B Praktikfallsseminarium grupp 14-15
v 21 Ons 24/5 v 21
15:00 - 15:05 . Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Slutlig inlämning praktikfall del 2
  Tors 25/5
10:15 - 12:00 3B322 60 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Övningar kalkyler
13:15 - 15:00 3B322 60 pl Tommy Bergquist FEGA49, 42187 Investeringskalkylering, övningar