***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
24
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 49 Mån 4/12 v 49
09:15 - 12:00 Zoom Ida Flink PSG010, 42168 Utveckling på avvägar, summering
  Ons 6/12
08:15 - 13:15 . PSG010, 42168 Salstentamen. 1103-Normalutveckling. Digital tenta i Inspera. Studenter ansvarar själva för att vara förberedda för digital tenta. Glöm inte att anmäla dig i tid! Studetner som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 50 Ons 13/12 v 50
10:15 - 12:00 1D317 18 pl Essi Sairanen PSG010, 42168 Strimman 4 (grupp 1), obligatoriskt
13:15 - 15:00 21D313 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl Essi Sairanen, Ida Flink, Malin Anniko, Siri Jakobsson Störe, Sture Nöjd PSG010, 42168 Strimman 4 (Essi grupp 2), obligatoriskt
  Tors 14/12
08:15 - 13:15 . PSG010, 42168 Salstentamen. 1107-Utvecklingspsykopatptlogi. Digital tenta i Inspera. Studenter ansvarar själva för att vara förberedda för digital tenta. Glöm inte att anmäla dig i tid! Studetner som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 51 Mån 18/12 v 51
09:15 - 12:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Kursintroduktion, Vetenskapsteori och metod (Kap 1 Kazdin, kap 2,3,17 Lundh & Nilsson)
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Introduktion till kvantitativ metod/statistik (kap 1-3 Borg & Westerlund)
  Tis 19/12
13:15 - 17:00 3B322 60 pl Erik Wästlund PSG010, 42168 Spridningsmått, normalfördelning och z-poäng (kap 4-5 Borg & Westerlund)
  Ons 20/12
13:15 - 15:00 3B322 60 pl Maria Tillfors PSG010, 42168 Forskningsfrågor inom klinisk psykologi (litteratur samma som vid kursintroduktionen)
  Tors 21/12
08:30 - 12:00 3B322 60 pl Nina Svensson PSG010, 42168 Kvalitativ metod (Ahrne & Svensson + mtrl)
13:15 - 16:00 11C269 48 pl Nina Svensson PSG010, 42168 Kvalitativ metod (Ahrne & Svensson + mtrl)
v 52 Ons 27/12 v 52
13:15 - 17:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Korrelation, hypotesprövning av korrelationer (kap 6, 9 Borg & Westerlund)
  Fre 29/12
08:30 - 12:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Introduktion till inferensstatistik, Hypotesprövning av medelvärden (kap 7-8 Borg & Westerlund)
v 1 Tis 2/1 v 1
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Konfidensintervall (kap 10 Borg & Westerlund)
  Ons 3/1
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Chi2 (kap 16 Borg & Westerlund)
  Tors 4/1
13:15 - 17:00 3B322 60 pl Fredrik Hjärthag PSG010, 42168 Introduktion till variansanalys, oberoende variansanalys (kap 11-12 Borg & Westerlund)
v 2 Mån 8/1 v 2
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Erik Wästlund PSG010, 42168 Vetenskapsteori, etik, evidens (Lundh & Nilsson + mtrl)
  Tis 9/1
13:15 - 16:00 3B322 60 pl Erik Wästlund PSG010, 42168 Frågestund/räknestuga/repetition
  Ons 10/1
10:15 - 12:00 11B240 36 pl Sture Nöjd PSG010, 42168 Strimman 5 obligatorisk
10:15 - 12:00 12C142 10 pl Essi Sairanen PSG010, 42168 Strimman 5 (grupp 1), obligatoriskt
13:15 - 15:00 21A344 10 pl, 21D313 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 21E218 10 pl Essi Sairanen, Ida Flink, Malin Anniko, Siri Jakobsson Störe PSG010, 42168 Strimman 5 (Essi grupp 2), obligatorisk
  Fre 12/1
14:00 - 19:00 . PSG010, 42168 Salstentamen. 7002-Vetenskapsteori och metod I. Papperstenta. Glöm inte att anmäla dig i tid! Studetner som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 3 Tors 18/1 v 3
08:15 - 13:15 . PSG010, 42168 Omtentamen, 1107 - Utvecklingspsykopatologi. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.
v 8 Mån 19/2 v 8
14:00 - 19:00 . PSG010, 42168 Omtentamen, 7002-Vetenskapsteori och metod, papperstenta. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts inte att skriva tentan.