***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 45 Tis 7/11 v 45
08:00 - 16:00 Zoom Hanna Räftegård, Helena Rundqvist LPGG24, 42152 8.00- 10.00 Kursstart , Lotta, Helena, Hanna 10.20–12.30 Gruppdiskussioner Helena Hanna 12.30–14.30 Undervisning Helena Hanna
  Fre 10/11
08:30 - 10:30 Zoom Charlotta Eneling Levin LPGG24, 42152 Föreläsning Faktorer som påverkar elevers förutsättningar att lära
11:00 - 13:00 Zoom Charlotta Eneling Levin, Hanna Räftegård LPGG24, 42152 Underv.faktorer och Att vara lärare . Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
14:00 - 16:00 Zoom Charlotta Eneling Levin, Hanna Räftegård LPGG24, 42152 Underv.faktorer och Att vara lärare . Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
v 46 Ons 15/11 v 46
09:00 - 11:00 Zoom Helena Rundqvist LPGG24, 42152 Föreläsning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  Fre 17/11
08:30 - 09:45 Lärcentra Christina Fernqvist LPGG24, 42152 Undervisning Rastens lärande
10:00 - 12:00 Lärcentra Lisa Isenström LPGG24, 42152 Föreläsnng Utbildning för barns mänskliga rättigheter.
v 47 Ons 22/11 v 47
09:15 - 11:00 1A305 Lagerlöf 236 pl Peter Carlman LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Akademiskt skrivande
12:15 - 14:00 1D262 16 pl, 1D311 14 pl, 1D327 43 pl, 3D415 40 pl Charlotta Eneling Levin, Hanna Räftegård, Helena Rundqvist, Susanne Duek LPGG24, 42152 Grupp 1-5: Flerspråkighet Susanne Duek Grupp 9: Ex.seminarium Hanna Räftegård Grupp 10: Ex.seminarium Helena Rundqvist Grupp 6, 7, 8: Etiska dilemman Lotta Eneling Levin Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
14:15 - 17:00 1D262 16 pl, 1D311 14 pl, 1D328 43 pl, 3D415 40 pl Charlotta Eneling Levin, Hanna Räftegård, Helena Rundqvist, Susanne Duek LPGG24, 42152 Grupp 6-10: Flerspråkighet Susanne Duek Grupp 1: Ex.seminarium Hanna Räftegård Grupp 2: Ex.Seminarium Helena Rundqvist Grupp 3, 4, 5: Etiska dilemman Lotta Eneling Levin Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
  Tors 23/11
08:30 - 10:00 1D262 16 pl, 1D311 14 pl, 1D317 18 pl Christina Fernqvist, Hanna Räftegård, Helena Rundqvist LPGG24, 42152 Grupp 7: Ex.Seminarium Helena Rundqvist Grupp 4: Ex.Seminarium Hanna Räftegård Grupp 3:Ex. Seminarium Christina Fernqvist Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
10:15 - 12:00 1D230 16 pl, 1D262 16 pl, 1D311 14 pl, 1D340 41 pl Christina Fernqvist, Hanna Räftegård, Helena Rundqvist LPGG24, 42152 Grupp 1, 2, 9,10 Etik Grupp 5: Ex.seminarium Helena Rundqvist Grupp 6: Ex.seminarium Hanna Räftegård Grupp 8: Ex.seminarium Christina Fernqvist Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
13:15 - 15:00 1D328 43 pl, 1D340 41 pl Charlotta Eneling Levin, Hanna Räftegård LPGG24, 42152 Grupp 1-5 anpassa undervisning Hanna R Grupp 6-10 anpassa undervisning Lotta EL Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
v 48 Tors 30/11 v 48
12:30 - 14:30 Zoom Hanna Räftegård, Helena Rundqvist LPGG24, 42152 Inför examination, observation som redskap
  Fre 1/12
09:00 - 11:00 Zoom Lisa Isenström LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Observation som metod
v 49 Mån 4/12 v 49
09:15 - 12:00 9C204 Rejmer 119 pl Ulrika Brolinson LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Föreläsning Specialpedagogik 1 Campus lärcentra deltar via zoom
13:00 - 15:00 Zoom LPGG24, 42152 Undervisning specialpedagogik
  Ons 6/12
09:15 - 12:00 11D121 Ander 120 pl Ulrika Brolinson LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Föreläsning Specialpedagogik 2 Campus lärcentra deltar via zoom
13:00 - 15:00 Zoom LPGG24, 42152 Undervisning specialpedagogik
  Tors 7/12
10:15 - 12:00 12A147 16 pl, 12C142 10 pl Hanna Räftegård, Helena Rundqvist LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Omexamination. Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
v 50 Tis 12/12 v 50
08:30 - 10:30 Zoom Irina Persson LPGG24, 42152 Referenshantering
11:00 - 13:00 Zoom Helena Rundqvist LPGG24, 42152 lärandeteorier
  Tors 14/12
08:30 - 17:00 . LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Valbar fältstudiedag
  Fre 15/12
08:30 - 17:00 . LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Valbar fältstudiedag
v 51 Ons 20/12 v 51
08:30 - 12:00 Zoom Eva Andersson, Susanne Hansson, Ulrika Brolinson, Åsa Werme LPGG24, 42152 Examination 2- Litteraturseminarium Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
v 1 Ons 3/1 v 1
13:00 - 14:30 Canvas LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Examination quiz öppen 13.00-14.30
  Tors 4/1
10:15 - 12:00 12C142 10 pl Helena Rundqvist LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Omexamination. Se canvas för Gruppindelning och specifika tider.
v 2 Fre 12/1 v 2
14:45 - 15:00 Canvas LFGG03, LPGG24, LPGG24, 42071, 42152, 42153 Examination 4 inlämning senast 15.00