***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Fre 3/2 v 5
08:15 - 13:15 . PSG020, 42053 Tentamen, Digital salstentamen, 1000-Biologisk psykologi. Glöm inte att anmäla dig till tentan! Studenter som inte är anmälda, tillåts ej skriva tentan.
v 6 Tis 7/2 v 6
10:15 - 12:00 11C269 48 pl Andreas Nelson PSG020, 42053 Vad är kognitiv psykologi? Kap 1
13:15 - 15:00 3B322 60 pl Anette Kjellgren PSG020, 42053 Perception Kap 2
  Ons 8/2
13:15 - 15:00 21D315 10 pl, 21E218 10 pl, 3B343 14 pl Henrik Johansson Rehn, Kajsa Knape, Lars Saxon PSG020, 42053 Strimman, obligatoriskt
  Tors 9/2
10:15 - 12:00 11C270 48 pl Anette Kjellgren PSG020, 42053 Uppmärksamhet Kap 3
13:15 - 15:00 1D311 14 pl Maria Marinopoulou PSG020, 42053 Strimman 1, obligatoriskt. Grupp 1.
  Fre 10/2
08:15 - 12:00 1B306 Fryxell 69 pl PSG020, 42053 Grupp A Labb, Obligatoriskt
13:15 - 17:00 1B306 Fryxell 69 pl PSG020, 42053 Grupp B Labb, Obligatoriskt, Obligatoriskt!
v 7 Mån 13/2 v 7
10:15 - 12:00 21D313 10 pl Maria Marinopoulou PSG020, 42053 Strimman 1, obligatoriskt. Grupp 2
  Tis 14/2
10:15 - 12:00 . Anna Nilstomt PSG020, 42053 Arbetsminne (kap 4). Obs: förinspelad föreläsning på Canvas.
13:15 - 15:00 9E124 70 pl Anette Kjellgren PSG020, 42053 Introduktion till projektarbete OBLIGATORISKT
  Ons 15/2
09:15 - 11:00 . Anna Nilstomt PSG020, 42053 Långtidsminnen (kap 5 & 6). Obs: förinspelad föreläsning på Canvas.
11:00 - 12:00 12B149 42 pl Anna Nilstomt PSG020, 42053 Frågestund med Anna gällande minne. Obs att man inför deltagande förväntas ha sett samtliga förinspelade minnesföreläsningar på Canvas
  Tors 16/2
10:15 - 11:00 . PSG020, 42053 Möjlighet till första handledning av projektarbetet
11:15 - 12:00 . PSG020, 42053 Möjlighet till första handledning av projektarbetet
  Fre 17/2
08:15 - 12:00 1B309 Sjöström 62 pl Anna Nilstomt PSG020, 42053 Labb 2. Helklass. Alla samlas kl. 0815
13:15 - 17:00 1B309 Sjöström 62 pl Anna Nilstomt PSG020, 42053 Labb 2. Fortsättning.
v 8 Tis 21/2 v 8
09:15 - 16:00 21A258 Pedagogiska verkstan Lars E Olsson PSG020, 42053 Beslutsfattande + Labb Kap 10 OBLIGATORISKT
  Ons 22/2
09:15 - 12:00 11D103C 40 pl Andreas Nelson PSG020, 42053 Problemlösning och kreativitet Kap 9
  Tors 23/2
09:15 - 12:00 12B149 42 pl Anette Kjellgren PSG020, 42053 Språk Kap 12 & 13
  Fre 24/2
10:15 - 12:00 3B343 14 pl Maria Svernell PSG020, 42053 Maria Svernells Strimmangrupp
v 9 Tis 28/2 v 9
13:15 - 16:00 12B149 42 pl Andreas Nelson PSG020, 42053 Intelligens Artikel
  Tors 2/3
10:15 - 12:00 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl, 21E311 10 pl Andreas Nelson PSG020, 42053 Grupp 1 Sem IQ OBLIGATORISKT
13:15 - 15:00 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl, 21E311 10 pl Andreas Nelson PSG020, 42053 Grupp 2 Sem IQ OBLIGATORISKT
v 10 Mån 6/3 v 10
13:15 - 15:00 12A147 16 pl Henrik Johansson Rehn PSG020, 42053 Strimman 2, obligatorisk
  Tis 7/3
10:15 - 12:00 21D313 10 pl Maria Marinopoulou PSG020, 42053 Strimman 2, obligatoriskt. Grupp 1
13:15 - 15:00 21A344 10 pl Maria Marinopoulou PSG020, 42053 Strimman 2, obligatoriskt. Grupp 2.
  Ons 8/3
13:15 - 15:00 21D313 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 3C511 16 pl Kajsa Knape, Lars Saxon, Maria Marinopoulou, Maria Svernell PSG020, 42053 Strimman, obligatoriskt
15:45 - 16:00 . PSG020, 42053 Inlämning, Inlämning av rapporter
  Fre 10/3
08:15 - 13:15 . PSG020, 42053 Tentamen, Tentamen, 1010-Kognitiv psykologi. Glöm inte att anmäla dig i tid! Studenter som inte är anmälda, tillåts ej skriva tentan. Digital tenta.
v 11 Tis 14/3 v 11
10:15 - 12:00 1D317 18 pl Andreas Nelson, Anna Nilstomt PSG020, 42053 Grupp 2 Redovisning av projektarbete OBLIGATORISKT
13:15 - 15:00 1D317 18 pl Andreas Nelson, Anna Nilstomt PSG020, 42053 Grupp 1 Redovisning av projektarbete OBLIGATORISKT
  Ons 15/3
10:15 - 12:00 5C337 60 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Kursintroduktion Positiv psykologi
13:15 - 17:00 5C337 60 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Lyckostrategier och planering av fältexperiment
  Tors 16/3
09:15 - 12:00 5C337 60 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Positiv psykologi – positiva och negativa emotioner
13:15 - 15:00 5C337 60 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Positiv psykologi och lycka
v 12 Mån 20/3 v 12
11:45 - 12:00 Inlämning PSG020, 42053 Inlämning av Fältexperimentplanering
  Tis 21/3
13:15 - 17:00 5C337 60 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Feedback Fältexperiementplanering
  Ons 22/3
08:00 - 08:15 . PSG020, 42053 Start fältexperiment
13:15 - 16:00 11D103C 40 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Positiv psykologi och kognition
v 13 Tis 28/3 v 13
09:15 - 12:00 11D103C 40 pl Fanny Gyberg PSG020, 42053 Positiv psykologi
  Ons 29/3
13:15 - 17:00 1D315 43 pl Mattias Johansson PSG020, 42053 Skrivverkstad fältexperiement
  Fre 31/3
11:45 - 12:00 Inlämning PSG020, 42053 Inlämning fältexperiement
v 14 Tis 4/4 v 14
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Kursintroduktion
  Ons 5/4
09:30 - 12:00 11D103C 40 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Inlärningspsykologiska perspektiv på lärande Läs kapitel 6
  Tors 6/4
09:15 - 12:00 1D328 43 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Kognitivt och vuxenpedagogiskt synsätt Läs kapitel 7
v 15 Tis 11/4 v 15
09:15 - 12:00 1D328 43 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Komplexa kognitiva processer Läs kapitel 8
  Ons 12/4
10:15 - 12:00 5C324 10 pl Maria Marinopoulou PSG020, 42053 Strimman, obligatoriskt
13:15 - 15:00 21A344 10 pl, 21D313 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 3C511 16 pl Henrik Johansson Rehn, Kajsa Knape, Lars Saxon, Maria Marinopoulou, Maria Svernell PSG020, 42053 Strimman, obligatoriskt
  Tors 13/4
09:15 - 12:00 11D103C 40 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Lärandevetenskap och konstruktionism Läs kapitel 9
  Fre 14/4
09:15 - 12:00 11D103C 40 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Socialkognitiva perspektiv Läs kapitel 10
v 16 Mån 17/4 v 16
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Motivation Läs kapitel 11
  Tis 18/4
09:15 - 16:00 1D328 43 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Obligatoriska seminarier: gruppresentation av case (Inlämning av presentation och skriftlig rapport efter seminarium)
  Ons 19/4
09:15 - 16:00 1D328 43 pl Brianne Nichols PSG020, 42053 Obligatoriska seminarier: gruppresentation av case (Inlämning av presentation och skriftlig rapport efter seminarium)
  Fre 21/4
23:45 - 00:00 Inlämning Brianne Nichols PSG020, 42053 Individuell examinerad uppgift. Inlämning senast 23.59 via canvas
v 17 Mån 24/4 v 17
10:15 - 12:00 1D315 43 pl Kajsa Knape PSG020, 42053 Intro till pedagogisk psykologi
  Tis 25/4
09:15 - 12:00 1D315 43 pl Kajsa Knape PSG020, 42053 Föreläsning
  Fre 28/4
09:15 - 12:00 1D315 43 pl Kajsa Knape PSG020, 42053 Föreläsning
v 18 Ons 3/5 v 18
09:15 - 12:00 1D315 43 pl Kajsa Knape PSG020, 42053 Föreläsning
  Fre 5/5
09:15 - 12:00 3D416 24 pl Kajsa Knape PSG020, 42053 Halvklass Seminarium, obligatoriskt
13:15 - 16:00 3D416 24 pl Kajsa Knape PSG020, 42053 Halvklass Seminarium, obligatoriskt
v 19 Mån 8/5 v 19
10:15 - 12:00 1D340 41 pl Sture Nöjd PSG020, 42053 Föreläsning
  Tis 9/5
09:15 - 12:00 1D227 24 pl Sture Nöjd PSG020, 42053 Halvklass Seminarium, obligatoriskt
13:15 - 16:00 1D227 24 pl Sture Nöjd PSG020, 42053 Halvklass Seminarium, obligatoriskt
  Ons 10/5
13:15 - 15:00 21A344 10 pl, 21D313 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 21E302 16 pl Henrik Johansson Rehn, Kajsa Knape, Lars Saxon, Maria Marinopoulou, Maria Svernell PSG020, 42053 Strimman, obligatoriskt
  Fre 12/5
16:45 - 17:00 Inlämning Kajsa Knape, Maria Svernell, Sture Nöjd PSG020, 42053 Inlämning hemtentamen, obligatoriskt
v 20 Mån 15/5 v 20
08:30 - 12:00 1D327 43 pl Lars Eriksson PSG020, 42053 Introduktion Vetmet II
  Ons 17/5
08:30 - 12:00 1D327 43 pl Lars Eriksson PSG020, 42053 Beroende ANOVA, Friedmans test och Cohens d
13:15 - 16:00 Canvas/film PSG020, 42053 Artur Nilsson: Film via Canvas
  Fre 19/5
09:15 - 15:00 1D230 16 pl, 1D262 16 pl, 1D311 14 pl, 1D317 18 pl, 1D340 41 pl Mikael Hagström PSG020, 42053 Workshop: Validitet i kliniska studier, obligatoriskt moment
v 21 Mån 22/5 v 21
09:15 - 15:00 1D328 43 pl Kjerstin Almqvist PSG020, 42053 Workshop: Intervju, obligatoriskt moment
  Tis 23/5
13:15 - 16:00 1D328 43 pl Lars Eriksson PSG020, 42053 Flervägs ANOVA, mixed ANOVA, Etik
  Ons 24/5
10:15 - 12:00 12C142 10 pl Maria Marinopoulou PSG020, 42053 Strimman, obligatoriskt

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.