***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Ons 1/2 v 5
10:15 - 12:00 12C142 10 pl Anette Kjellgren PSA100, 42046 Grupphandledning (GH) 1/Grupp 1, Etik (obligatoriskt moment)
13:15 - 15:00 12C142 10 pl Anette Kjellgren PSA100, 42046 GH 1, Grupp 2, Etik (obligatoriskt moment)
  Tors 2/2
10:15 - 12:00 12C142 10 pl Anette Kjellgren PSA100, 42046 GH 1, Grupp 3, Etik (obligatoriskt moment)
v 12 Tors 23/3 v 12
13:15 - 16:00 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl Anette Kjellgren, Kjerstin Almqvist, Lars Saxon PSA100, 42046 GH2, Outline/inledning, syfte/frågeställning och metod (obligatoriskt moment)
v 13 Ons 29/3 v 13
09:00 - 12:00 5D305 16 pl Lars Eriksson PSA100, 42046 En extra chans till handledning vad gäller dataanalyser för kvantitativa uppsatser. Frivilligt!
  Tors 30/3
13:15 - 16:00 9D314 26 pl Kjerstin Almqvist PSA100, 42046 Frågestund för kvalitativa analysmetoder
v 19 Tis 9/5 v 19
13:15 - 16:00 21E308 10 pl, 21E309 10 pl, 21E310 10 pl Anette Kjellgren, Kjerstin Almqvist, Lars Saxon PSA100, 42046 GH3, Resultat och Diskussion (obligatoriskt moment)
  Ons 10/5
13:15 - 15:00 5C322 20 pl Maria Tillfors PSA100, 42046 Föreläsning: Information kring hur försvar av sin uppsats och opponering på en annan uppsats går till
v 22 Mån 29/5 v 22
08:15 - 17:00 3D416 24 pl PSA100, 42046 Försvar och opponering av examensuppsatser
  Tis 30/5
08:15 - 17:00 3D416 24 pl PSA100, 42046 Försvar och opponering av examensuppsatser
  Ons 31/5
08:15 - 17:00 3D416 24 pl PSA100, 42046 Försvar och opponering av examensuppsatser
  Tors 1/6
08:15 - 17:00 1D340 41 pl PSA100, 42046 Försvar och opponering av examensuppsatser