***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
1
Tid
Lokal/Plats
Kurs/Grupp
v 50 Ons 13/12 v 50
14:00 - 19:00 Salstentamen ISGB03, 41957