***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 6 Ons 8/2 v 6
08:30 - 17:00 12A138 Geijer 200 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 9.30-10.00 Genomgång/introduktion inför hemtentamen Geriatrik. 10.30-12.00 Personcentrerad vård. Inger James. 13.15-16.15 Sexualitet och intimitet vid komplexa ohälsotillstånd. Cecilia Olsson
  Tors 9/2
08:15 - 17:00 12A138 Geijer 200 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 8.30-16.45 Geriatrik, gerontologi och demenssjukdomar. Elisabeth Kling.
  Fre 10/2
08:15 - 16:00 9C203 Nyquist 120 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 8.30-12.00 Polyfarmaci. Elisabeth Kling. 13.15-15.30 Delaktighet vid demenssjukdom. Elin Häggqvist
v 7 Mån 13/2 v 7
08:15 - 12:00 9C203 Nyquist 120 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 8.30-12.00 Vårdplanering och samverkan i vårdkedjan. Elin Häggqvist. 13.00-15.00 Inspelad föreläsning Salutogenes, hälsofrämjande vård ur ett patientperspektiv. Johanna Delvert.
  Ons 15/2
08:15 - 12:00 9C203 Nyquist 120 pl Carina Bååth OMG026, 41831 8.30-12.00 Avancerad sårbehandling. Carina Bååth
08:30 - 16:30 KTC 1D225 20 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831
13:15 - 17:00 21A258 Pedagogiska verkstan Elin Häggqvist OMG026, 41831 13.00-16.00 Obligatorisk Workshop sårbehandling.
  Fre 17/2
13:00 - 14:00 Zoom OMG026, 41831 kl. 08.00-12.00 Egen förberedelse (Se filmer samt ta del av annat material) inför i den 23/2 med D. Burenlind. kl. 13.00-14.00 Interaktionsstund på zoom efter inspelad föreläsning - Salutogenes, hälsofrämjande vård ur ett patientperspektiv.
v 8 Mån 20/2 v 8
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 Elin Häggqvist OMG026, 41831 Färdighetsträning 15. För gruppindelning och exakt tid se separat schema i Canvas.
  Tis 21/2
08:30 - 16:30 KTC 1D212, KTC 1D220 Elin Häggqvist OMG026, 41831 Färdighetsträning 15. För gruppindelning och exakt tid se separat schema i Canvas.
  Tors 23/2
08:30 - 16:00 9C203 Nyquist 120 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 8.30-09.30 Interaktionsstund via Zoom med Desirée Burenlind, Våld i när relationer med inriktning äldre. 13.15-15.15 Föreläsning Terminologi och klassifikationer. Ingela Karlsson
  Fre 24/2
08:30 - 12:00 9C203 Nyquist 120 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 8.15-9.45 Utvärdering teoriveckor Introduktion VFU Kommun och vårdcentral. 10.00-12.00 Disputation. "Vård som inte blivit utförd - Uppfattningar från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunal omsorg för äldre" Ingrid Andersson
v 9 Mån 27/2 v 9
08:15 - 14:00 1D226 50 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Symtomteori Introduktion teoriblocket
  Tis 28/2
08:15 - 12:00 1D236 65 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Sjuksköterskans pedagogiska funktion
v 10 Tis 7/3 v 10
16:45 - 17:00 Inlämning OMG026, 41831 Inlämning examinationsuppgift
  Ons 8/3
08:00 - 17:00 . OMG026, 41831 Granskning examinationsuppgift
  Tors 9/3
08:15 - 17:00 5C324 10 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Seminarium examinationsuppgift Tvärgruppsredovisning sjuksköterskans pedagogiska funktion
  Fre 10/3
08:15 - 12:00 1D227 24 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Handledning examinationsuppgift
08:15 - 17:00 1D311 14 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Seminarium examinationsuppgift Symtomhantering Tvärgruppsredovisning sjuksköterskans pedagogiska funktion
v 11 Tis 14/3 v 11
08:15 - 16:00 1D222 65 pl Anette Granlund OMG026, 41831 Onkologiska sjukdomar Tumörlära
  Ons 15/3
08:30 - 17:00 1D226 50 pl Anette Granlund OMG026, 41831 Cytostatika Onkologi sjukdomar
v 12 Ons 22/3 v 12
08:30 - 17:00 21A345 30 pl Anette Granlund OMG026, 41831 Workshop onkologi
v 13 Tors 30/3 v 13
08:15 - 17:00 1D262 16 pl, 1D311 14 pl Anette Granlund, Elin Häggqvist, Jessica Silvhamn OMG026, 41831 Individuell muntlig examination vid seminarium. Onkologi och onkologisk omvårdnad. Gruppindelning och tider meddelas senare i Canvas.
  Fre 31/3
08:15 - 17:00 1D262 16 pl, 1D311 14 pl Anette Granlund, Elin Häggqvist, Jessica Silvhamn OMG026, 41831 Individuell muntlig examination vid seminarium. Onkologi och onkologisk omvårdnad. Gruppindelning och tider meddelas senare i Canvas.
v 14 Mån 3/4 v 14
08:30 - 12:00 1B306 Fryxell 69 pl Elisabeth Kling OMG026, 41831 08:30-12:00 Föreläsning Elisabeth Kling: Palliativ vård ur ett teoretiskt perspektiv
13:15 - 15:00 9E125 58 pl OMG026, 41831 13:15-15:15 Föreläsning Anna-Karin Cleve:Omvårdnad vid palliativ vård
  Ons 5/4
13:15 - 15:00 3B322 60 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Interaktionsstund med sjukhuskyrkan
v 15 Fre 14/4 v 15
08:15 - 12:15 Tentamen Elin Häggqvist, Linda Åkerström Wenneberg OMG026, 41831 Salstentamen Palliativ vård
v 16 Mån 17/4 v 16
08:15 - 12:00 1D226 50 pl Elin Häggqvist, Linda Åkerström Wenneberg OMG026, 41831 08:15-9.00 Introduktion teoriblock 09:15-12.00 Föreläsning Maria Larsson: Symtomteori, symtomkluster och modeller för symtomhantering vid multisjuklighet. Fördjupning från termin 3
  Tis 18/4
08:30 - 12:00 1D236 65 pl Elin Häggqvist, Linda Åkerström Wenneberg OMG026, 41831 8.30-12.00 Föreläsning Elin Häggqvist och Carina Glawing. Sjuksköterskans pedagogiska funktion.
v 17 Mån 24/4 v 17
08:30 - 12:00 1D311 14 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Handledning skriftlig examinationsuppgift. Se separat schema i Canvas.
  Tis 25/4
15:45 - 16:00 Inlämning OMG026, 41831 Inlämning: Symtomteori gruppuppgift senast 16.00 i Canvas
  Tors 27/4
08:15 - 17:00 1D236 65 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 08:30-11:30 Föreläsning Anja Solterbeck: Onkologi Tumörlära. Anette Granlund och Anna Willman: Onkologi, onkologiska diagnoser och onkologisk behandling inklusive specifik omvårdnad. Samt genomgång av workshopuppgift.
  Fre 28/4
08:15 - 17:00 1D236 65 pl Anette Granlund OMG026, 41831 08:30-09:30 Föreläsning Desiré Jonsson: Cytostatikabehandling 10:00-12:00 Fortsättning Anette Granlund: Onkologi, onkologiska diagnoser och onkologisk behandling inklusive specifik omvårdnad. Samt genomgång av workshopuppgift.
v 18 Tis 2/5 v 18
08:15 - 12:00 1D311 14 pl Carina Glawing, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Examinerande seminarium: Sjuksköterskans pedagogiska funktion Gruppindelning och tider meddelas senare i canvas
13:15 - 17:00 9D314 26 pl Carina Glawing, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Tvärgruppsredovisning och pedgogisk verkstad. Gruppindelning och tider meddelas senare i canvas
  Ons 3/5
08:15 - 12:00 1D311 14 pl Carina Glawing, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Examinerande seminarium: Sjuksköterskans pedagogiska funktion Gruppindelning och tider meddelas senare i canvas
13:15 - 17:00 9D314 26 pl Carina Glawing, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Tvärgruppsredovisning och pedgogisk verkstad. Gruppindelning och tider meddelas senare i canvas
v 19 Tis 9/5 v 19
08:30 - 17:00 9D314 26 pl Anette Granlund, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Workshop onkologi Obligatoriskt moment. Gruppindelning och tider meddelas senare i canvas
v 20 Tis 16/5 v 20
08:15 - 17:00 21D315 10 pl, 21E311 10 pl Anette Granlund, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Individuell muntlig examination vid seminarium. Onkologi och onkologisk omvårdnad. Gruppindelning och tider meddelas senare i Canvas.
  Ons 17/5
08:15 - 17:00 1D262 16 pl, 1D317 18 pl Anette Granlund, Elin Häggqvist OMG026, 41831 Individuell muntlig examination vid seminarium. Onkologi och onkologisk omvårdnad. Gruppindelning och tider meddelas senare i Canvas.
v 21 Mån 22/5 v 21
08:15 - 12:00 1D226 50 pl Elisabeth Kling OMG026, 41831 08:30-12:00 Föreläsning Elisabeth Kling: Palliativ vård ur ett teoretiskt perspektiv
13:15 - 15:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl OMG026, 41831 13:15-15:15 Föreläsning Anna-Karin Cleve:Omvårdnad vid palliativ vård
  Ons 24/5
13:15 - 15:00 1D226 50 pl Elin Häggqvist OMG026, 41831 Interaktionsstund med sjukhuskyrkan
v 22 Fre 2/6 v 22
08:15 - 12:15 Tentamen Elin Häggqvist, Linda Åkerström Wenneberg OMG026, 41831 Salstentamen Palliativ vård

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.