***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 40 Mån 2/10 v 40
08:30 - 12:00 Zoom Madeleine Wiker IDALT5, 41681 Kursstart (Dk1) Oblig.!
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 3/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 4/10
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDALT5, 41681 TEMA 1: Planera, genomföra, utvärdera IUP & åtgärdsprogram
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 5/10
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDALT5, 41681 TEMA 1: Terminsplanering ur ett lärande pers. (Gymnasieskolan)
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 6/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 41 Mån 9/10 v 41
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Studier i mentorsparen (TEMA 1)
  Tis 10/10
08:30 - 12:00 3D416 24 pl Christopher Joandén IDALT5, 41681 TEMA 1: Lärarens utmaningar: did. teoribildning, vetenskaps- & kunskapsteoretiska perspektiv (fördjupa)
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 11/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 12/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 13/10
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDALT5, 41681 TEMA 1: Kunskapsbedömning i teori & praktik
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 42 Mån 16/10 v 42
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Studier i mentorsparen (TEMA 1)
  Tis 17/10
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDALT5, 41681 TEMA 2: Specialpedagogik - inkluderande lärmiljöer
13:15 - 15:00 7B204, Idrott Anders Knoph IDALT5, 41681 TEMA 2: forts. fr. fm
15:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 18/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 19/10
07:45 - 08:00 Canvas IDALT5, 41681 Skriftlig inlämning TEMA 1 i Canvas senast 8:00
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 20/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 43 Mån 23/10 v 43
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén IDALT5, 41681 TEMA 2: Specialpedagogik – praktisk utmanande inkluderande lärpraktiker
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 24/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Studier i mentorsparen (TEMA 2 & inför 3)
  Ons 25/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 26/10
08:30 - 12:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
13:00 - 14:30 Canvas Madeleine Wiker IDALT5, 41681 TEMA 2: Examination Specialpedagogik (Digitalt Quiz)
14:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 27/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Inläsning TEMA 3 friluftsliv
v 44 Mån 30/10 v 44
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Christopher Joandén IDALT5, 41681 TEMA 3: Kritiskt granska praktiska upplägg av rörelsepraktiker & friluftslivskulturer
13:00 - 16:45 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 31/10
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Studier i mentorsparen (TEMA 3 & 1–3)
  Ons 1/11
09:00 - 17:00 Ute Christopher Joandén IDALT5, 41681 TEMA 3: Friluftslivsunder-visning kopplat till styrdokument & aktuell samhällsdebatt
  Tors 2/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 3/11
08:30 - 12:00 5C323 10 pl Christopher Joandén IDALT5, 41681 TEMA 3: Examination Seminarium
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 45 Mån 6/11 v 45
08:30 - 09:30 Zoom Madeleine Wiker IDALT5, 41681 Intro./delkursstart
09:30 - 12:00 Zoom Peter Carlman IDALT5, 41681 Undervisning & lärakt. 1: Föreläsning
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 7/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 8/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 9/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 10/11
07:45 - 08:00 Canvas IDALT5, 41681 Skriftlig inlämning TEMA 3 & Tema 1–3 (Läs & Skrivlogg) i Canvas senast fredag 10/11 kl. 8:00
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 2: Workshop – Identifiera & jämföra
v 46 Mån 13/11 v 46
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 14/11
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Examinerande seminarium
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 15/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 16/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 17/11
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Examinerande seminarium
v 47 Mån 20/11 v 47
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 1: Föreläsning
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 21/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 22/11
08:30 - 12:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
13:15 - 17:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 2: Workshop
  Tors 23/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 24/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 48 Mån 27/11 v 48
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 28/11
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 3: Workshop
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 29/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 30/11
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 1/12
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 1: Föreläsning & Workshop kritiskt granska
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 49 Mån 4/12 v 49
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 5/12
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Madeleine Wiker IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 2: Workshop argumentera & motivera val
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 6/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 7/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 8/12
08:30 - 12:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
13:15 - 17:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Examinerande seminarium på slutuppgift
v 50 Mån 11/12 v 50
08:30 - 12:00 Zoom Peter Carlman IDALT5, 41681 Delkursstart + Föreläsning 1
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 12/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 13/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
23:45 - 00:00 Canvas IDALT5, 41681 Skriftlig individuell inlämning i Canvas 13/12, 23:59: Forskningsplan Idrott och hälsa
  Tors 14/12
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Peter Carlman IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 1: Workshop
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 15/12
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén IDALT5, 41681 Praktiskt pass 1
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 51 Mån 18/12 v 51
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén IDALT5, 41681 Praktiskt pass 2
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tis 19/12
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén IDALT5, 41681 Praktiskt pass 3 ”Bryggan mellan teori och praktik”
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Ons 20/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 21/12
08:30 - 12:00 7B204, Idrott Christopher Joandén IDALT5, 41681 Examination Litteraturseminarium
13:15 - 17:00 7B204, Idrott Christopher Joandén IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 2: Uppstart av fall (mikroundervisning)
  Fre 22/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 52 Ons 27/12 v 52
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 28/12
08:30 - 11:00 Zoom Christopher Joandén IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 3: Handledning av fall
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Fre 29/12
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 1 Tis 2/1 v 1
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681
  Ons 3/1
08:30 - 11:00 Zoom Christopher Joandén IDALT5, 41681 Undervisning & läraktiviteter 4: Handledning av fall
13:00 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
  Tors 4/1
08:30 - 17:00 7B302A Id.hall (delad) IDALT5, 41681 Självstudier + Egen övning i idrottshallen
  Fre 5/1
08:30 - 17:00 . IDALT5, 41681 Självstudier
v 2 Mån 8/1 v 2
08:30 - 12:00 7B302A Id.hall (delad) Christopher Joandén IDALT5, 41681 Examination 1a