***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 9 Ons 1/3 v 9
11:15 - 13:00 5C324 10 pl Patrik Möller KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Föreläsning 3: Hermeneutikens historia och aktualitet samt humanioras vetenskapsteori
  Tors 2/3
13:15 - 15:00 5C324 10 pl Patrik Möller KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Seminarium II: Hermeneutik
v 10 Mån 6/3 v 10
10:15 - 12:00 Distans. Patrik Möller KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Föreläsning 4: Kritisk teori inom humaniora och samhällsvetenskap (Zoom-föreläsning)
  Ons 8/3
13:15 - 15:00 5C323 10 pl Tomas Mitander KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Föreläsning 5: Svar på frågan: Vad var det postmoderna?
  Tors 9/3
13:15 - 15:00 5C323 10 pl Tomas Mitander KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Föreläsning 6: Politisk (meta)teori (Zoom-föreläsning)
v 11 Mån 13/3 v 11
13:15 - 15:00 Distans. Tomas Mitander KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Seminarium III: Politisk-teoretiska källtexter (Zoom-seminarium)
  Ons 15/3
13:15 - 15:00 Distans. My Klockar Linder KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Föreläsning 7: Kulturkritikens idéhistoria och samtida uttryck (Zoom-föreläsning)
  Fre 17/3
11:15 - 13:00 5C323 10 pl Patrik Möller KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Seminarium IV: Kulturteoretiska källtexter
v 12 Fre 24/3 v 12
23:45 - 00:00 Inlämning KVGH20, KVGH20, KVGH23, 39689, 41668, 41676 Inlämning av hemtentamen