***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 36 Mån 4/9 v 36
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning S3 BYGB19
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Grupparbete 1 BYGB19
  Tis 5/9
09:15 - 12:00 9E125 58 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning S4 BYGB19
  Tors 7/9
09:15 - 12:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning A2 BYGB19
13:15 - 14:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Intro till grupparbete 2 BYGB19
v 37 Mån 11/9 v 37
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning forts S4 och S5 BYGB19
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Redovisning grupparbete 2 BYGB19
  Tis 12/9
09:15 - 12:00 9E125 58 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning A3 BYGB19
13:15 - 15:00 9E125 58 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Projektintroduktion BYGB22
  Ons 13/9
13:15 - 16:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning A4 BYGB19
v 38 Tis 19/9 v 38
12:45 - 13:00 Inlämning Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Slutinlämning 1 BYGB22
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Gästföreläsning BYGB19
  Ons 20/9
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB19
  Fre 22/9
08:15 - 12:00 9B229 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Kursinfo, föreläsning BM1 & BM2 BYGB20
13:15 - 14:00 9B229 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 forts Föreläsning BM2 BYGB20
v 39 Mån 25/9 v 39
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BM3 BYGB20
  Ons 27/9
08:15 - 10:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BM4 BYGB20
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Handledning BYGB20
v 40 Tis 3/10 v 40
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BM5 BYGB20
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Handledning BYGB20
  Ons 4/10
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BM6 BYGB20
13:15 - 15:00 9B229 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BT1 BYGB20
  Tors 5/10
08:15 - 10:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BT2 BYGB20
v 41 Mån 9/10 v 41
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BT3 BYGB20
13:15 - 15:00 9B229 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BT4 BYGB20
  Tis 10/10
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Handledning stållab BYGB20
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Handledning BYGB20
  Ons 11/10
08:45 - 09:00 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Stållabsinlämning BYGB20
10:00 - 10:15 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Överlämning av inlämningsuppgiftsrapporter BYGB20
  Tors 12/10
10:15 - 12:00 9B229 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BT5 BYGB20
  Fre 13/10
08:00 - 08:15 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Bedömning av inlämningsuppgiftsrapporter BYGB20
10:15 - 12:00 9E124 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Redovisning 1 BYGB20
13:15 - 15:00 9E124 70 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Redovisning 1 BYGB20
16:45 - 17:00 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Inlämning 1 av inlämningsuppgift BYGB20
v 42 Mån 16/10 v 42
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB20
11:45 - 12:00 Inlämning BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Betonglabsinlämning BYGB20
  Ons 18/10
09:15 - 12:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B1 BYGB19
  Tors 19/10
09:15 - 12:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B2 BYGB19
13:00 - 15:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Forts föreläsning B2 BYGB19
  Fre 20/10
08:15 - 10:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Forts föreläsning B2 BYGB19
13:15 - 15:00 9B229 70 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B3 BYGB19
v 43 Mån 23/10 v 43
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B4 BYGB19
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B5 BYGB19
  Tis 24/10
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B6 BYGB19
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Övning BYGB19
  Ons 25/10
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B7 BYGB19
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning B8 BYGB19
  Tors 26/10
08:15 - 09:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Projektintroduktion BYGB22
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Skissdag 1 BYGB22
v 44 Ons 1/11 v 44
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB19
11:45 - 12:00 Inlämning Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Delinlämning 1 BYGB22.
  Fre 3/11
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Kursintro & föreläsning L1 BYGB21
v 45 Mån 6/11 v 45
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning L2 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Tis 7/11
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning L3 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Ons 8/11
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T1 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Tors 9/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Fre 10/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
v 46 Tis 14/11 v 46
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T2 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Ons 15/11
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T3 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Forts T3 och jour BYGB21
  Tors 16/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T4 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Fre 17/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T5 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
v 47 Mån 20/11 v 47
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Tis 21/11
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T6 BYGB21
  Ons 22/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T7 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Tors 23/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T8 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Fre 24/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning T9 BYGB21
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
v 48 Mån 27/11 v 48
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
  Tis 28/11
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Projektintroduktion & dimensioneringsjour BYGB22
  Ons 29/11
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Dimensioneringsjour BYGB22
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Dimensioneringsjour BYGB22
14:45 - 15:00 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Delinlämning 2 BYB22
v 50 Ons 13/12 v 50
16:45 - 17:00 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Delinlämning 3 BYB22
  Tors 14/12
08:15 - 12:00 9A308 34 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Skissdag 2 BYGB22
13:15 - 15:00 9A308 34 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 BIM BYGB22
  Fre 15/12
08:15 - 10:00 9A308 34 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 BIM BYGB22
10:15 - 17:00 9A308 34 pl Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour delinlämning 4 BYGB22
v 51 Mån 18/12 v 51
16:45 - 17:00 Inlämning Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Delinlämning 4 BYB22
  Ons 20/12
16:45 - 17:00 Inlämning Carina Rehnström, Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Delinlämning 5 BYB22
v 1 Ons 3/1 v 1
12:45 - 13:00 Inlämning Carina Rehnström BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Slutinlämning 3 BYB22
12:45 - 13:00 Inlämning Karim Najar BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Slutinlämning 2 BYB22
  Tors 4/1
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Johan Vessby BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB21
v 2 Mån 8/1 v 2
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BF1 BYGB20
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Introduktion till del 2 inlämningsuppgift Lektion BYGB20
  Tis 9/1
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BF2 BYGB20
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Lektion BYGB20
  Ons 10/1
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Jour BYGB20
  Tors 11/1
09:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BF3 BYGB20
13:15 - 15:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Lektion BYGB20
  Fre 12/1
10:15 - 12:00 9B332 41 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Föreläsning BF4 BYGB20
13:15 - 15:00 9B229 70 pl Axel Berge BYGB19, BYGB20, BYGB21, BYGB22, 41589, 41590, 41591, 41593 Handledning BYGB20