***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 23 Mån 5/6 v 23
15:15 - 16:00 Canvas NGGC91, 41321 Inlämning, Inlämning på Canvas av slutgiltig rapport för betygssättning. Senast kl 16:00.
v 33 Sön 20/8 v 33
23:00 - 23:45 Canvas NGGC91, 41321 Inlämning, Ominlämning av rapport på Canvas. Senast kl 23:59.
v 34 Fre 25/8 v 34
09:00 - 12:00 Zoom Jan Haas, Jan-Olov Andersson, Stefanos Georganos NGGC91, 41321 Omredovisning av examensarbetet.