***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 12 Tis 21/3 v 12
08:15 - 10:45 3D415 40 pl Ann Vestfält LPAK60, 41197 Lärarens professionella ledarskap, avslutande träff
11:00 - 12:00 21A344 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl, 3D415 40 pl Anneli Wiker LPAK60, 41197 VFU 2, avslutande träff
13:15 - 17:00 21A344 10 pl, 21D315 10 pl, 21E217 10 pl, 21E218 10 pl, 21E308 10 pl, 3D415 40 pl Anneli Wiker LPAK60, 41197 VFU 2, avslutande träff