***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
8
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 50 Mån 11/12 v 50
10:15 - 12:00 5F322 23 pl Anders Johansson LPGA16, 41185 Kursintroduktion
  Tis 12/12
09:15 - 12:00 5F322 23 pl Anders Johansson LPGA16, 41185 Föreläsning: Lärande, kunskap, undervisning
  Ons 13/12
09:15 - 12:00 5F322 23 pl Helen Brink LPGA16, 41185 Föreläsning: Undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
v 51 Mån 18/12 v 51
09:15 - 12:00 5F322 23 pl Anders Johansson, Elisabet Olsson LPGA16, 41185 Workshop: Lärteorier i undervisning
  Tis 19/12
09:15 - 17:00 5F322 23 pl Helen Brink LPGA16, 41185 Föreläsning och workshop: Vetenskapliga metoder, intervjuguide, problemformulering och forskningsfrågor
v 52 Fre 29/12 v 52
09:00 - 16:00 Hemtentamen LPGA16, 41185 Tidsbegränsad digital hemtentamen i Canvas
v 1 Tors 4/1 v 1
09:15 - 12:00 Zoom Helen Brink LPGA16, 41185 Workshop: Vetenskaplig rapport, grupphandledning i analys
v 2 Ons 10/1 v 2
09:15 - 11:00 1D315 43 pl, 1D328 43 pl Anders Johansson, Helen Brink LPGA16, 41185 Seminarium: Vetenskaplig rapport, kamratåterkoppling