***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Tors 2/2 v 5
09:00 - 12:00 Zoom Louise Persson FHAJH1, 41028 Jämlikhet i hälsa ur ett livscykelperspektiv och hållbar utveckling
v 6 Tors 9/2 v 6
09:00 - 12:00 Zoom Bengt Starrin, Louise Persson FHAJH1, 41028 Sverige 100 år i tiden – kris och pandemi – tillbakablickar och nutid
v 7 Tors 16/2 v 7
09:00 - 12:00 Zoom Louise Persson, Ulla-Britt Eriksson FHAJH1, 41028 Hälsa i arbetslivet- med fokus på den psykosociala arbetsmiljön Webinarium – frågor kring kurser
v 8 Tors 23/2 v 8
09:00 - 12:00 Zoom Louise Persson, Ulla-Britt Eriksson FHAJH1, 41028 Dialogseminarium
v 9 Tors 2/3 v 9
09:00 - 12:00 Zoom Bengt Starrin FHAJH1, 41028 Ojämlikhet i hälsa – från Emotioner till Empowerment
v 10 Tors 9/3 v 10
09:00 - 12:00 Zoom Lars-Gunnar Engström FHAJH1, 41028 Jämställdhetsmyndighetens arbete med jämlikhet i hälsa – några exempel.
23:30 - 23:45 . FHAJH1, 41028 Inlämning hemtentamen kl. 23:59.
v 11 Tors 16/3 v 11
09:00 - 12:00 Zoom Evelina Landstedt FHAJH1, 41028 Barns psykiska hälsa – mönster – med fokus på genus och socioekonomiska faktorer
v 12 Tors 23/3 v 12
09:00 - 12:00 Zoom Louise Persson, Ulla-Britt Eriksson FHAJH1, 41028 Examinationer; opponering och kursavslut