***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Ons 1/2 v 5
10:15 - 12:00 11D103C 40 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Uppsatsarbetet. Grupp A
13:15 - 15:00 Zoom Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Uppsatsarbetet. Grupp B. Zoom
  Fre 3/2
09:15 - 16:00 Zoom Jenne Iris Fröding Reyes, Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Handledning didaktikstudiegrupper FDU ca 20 minuter/grupp. För specifikt schema se Canvas. Campus Martin Stolare 3B513, önskemål om zoom, meddela detta i förväg. Distans Jenne Fröding Reyes, zoom
v 6 Mån 6/2 v 6
10:15 - 12:00 11C270 48 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Provventilering av tidigare uppsats. Examinerande seminarium. Grupp A
13:15 - 15:00 Zoom Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Provventilering av tidigare uppsats. Examinerande seminarium. Grupp B, Zoom
v 7 Mån 13/2 v 7
09:15 - 16:00 3B343 14 pl Jenne Iris Fröding Reyes, Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Redovisning formativ didaktikuppgift-källor 1 Se specifikt schema canvas. 30 minuter per didaktikstudiegrupp. Distans på Zoom.
  Tis 14/2
10:15 - 12:00 1D327 43 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genomgång av inlämnade uppsats-PM. Grupp A
13:15 - 15:00 Zoom Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genomgång av inlämnade uppsats-PM. Grupp B, Zoom
  Fre 17/2
07:45 - 08:00 . HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Deadline för inlämning av hemtentamen
v 8 Mån 20/2 v 8
09:15 - 11:00 Zoom Anders Forsell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: kursintro och föreläsning 1. Vi träffas på zoom, länk finns på schemat som ligger ute på canvas.
13:15 - 15:00 Zoom Karolina Wiell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Föreläsning 1.
  Ons 22/2
09:15 - 12:00 .. HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: Studentgruppträff valfri plats, ej lärarledd.
10:15 - 12:00 3D418 36 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Mikrohistoria. Föreläsning 1
10:15 - 12:00 . HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Studiegruppsträff 1, valfri plats ej lärarledd
  Tors 23/2
10:15 - 12:00 1D237 55 pl Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Föreläsning historiedidaktik - källor i historieundervisningen 2. Campus
13:15 - 16:00 Zoom Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Föreläsning historiedidaktik - källor i historieundervisningen 2. Distans
  Fre 24/2
13:15 - 15:00 Zoom Karolina Wiell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Seminarie 1
v 9 Mån 27/2 v 9
13:15 - 15:30 Zoom Anders Forsell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: Seminarium 1 på zoom, se schema på canvas.
  Tis 28/2
08:15 - 10:00 Zoom Karolina Wiell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Föreläsning 2
13:15 - 15:00 1D341 43 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Mikrohistoria. Föreläsning 2
  Tors 2/3
13:15 - 15:00 . Karolina Wiell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Studiegruppsträff 2, valfri plats ej lärarledd
  Fre 3/3
10:15 - 12:00 Zoom Anders Forsell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820
v 10 Mån 6/3 v 10
10:15 - 12:00 3D417 36 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Mikrohistoria. Föreläsning 3
13:15 - 15:00 Zoom Anders Forsell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: föreläsning 3 på zoom.
13:15 - 15:00 Zoom Karolina Wiell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Seminarie 2
  Tis 7/3
08:15 - 16:00 Zoom Jenne Iris Fröding Reyes, Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Handledning didaktikstudiegrupper FDU 20 minuter/grupp, för specifikt schema se Canvas
  Ons 8/3
09:15 - 12:00 . HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: Studentgruppträff valfri plats, ej lärarledd.
10:15 - 12:00 Zoom Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Mikrohistoria. Seminarium 1
  Tors 9/3
13:15 - 15:00 . Karolina Wiell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Idrotts- och hälsohistoria, Föreläsning 3
v 11 Mån 13/3 v 11
13:15 - 15:30 Zoom Anders Forsell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: Seminarium 2 på zoom, se schema på canvas.
  Ons 15/3
10:00 - 11:45 3D415 40 pl Peter Olausson HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Mikrohistoria. Seminarium 2
  Tors 16/3
10:15 - 11:00 . Anders Forsell HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Genushistoria: frågestund inför inlämning.
13:15 - 16:00 Zoom Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Redovisning formativ didaktikuppgift-källor2. Redovisningen sker i tvärgrupper och på zoom även för Campus! Se Canvas.
v 19 Tis 9/5 v 19
13:15 - 15:00 1B309 Sjöström 62 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Kursintroduktion + föreläsning
  Ons 10/5
09:15 - 11:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
10:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
11:15 - 13:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
13:15 - 15:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
  Tors 11/5
10:15 - 12:00 1B309 Sjöström 62 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Föreläsning
  Fre 12/5
09:15 - 14:00 11C269 48 pl Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Workshop FDU Campus
09:15 - 14:00 Zoom Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Workshop FDU Distans
v 20 Tis 16/5 v 20
14:15 - 16:00 1B309 Sjöström 62 pl Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Föreläsning
  Ons 17/5
09:15 - 11:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
10:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
11:15 - 13:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
13:15 - 15:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
  Fre 19/5
09:15 - 16:00 Zoom Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Handledning studiegrupper FDU 30 minuter/grupp, för specifikt schema se Canvas
v 21 Tis 23/5 v 21
14:15 - 16:00 1B309 Sjöström 62 pl Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Föreläsning
  Ons 24/5
09:15 - 11:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
11:15 - 13:00 Zoom Hanna Enefalk HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
  Tors 25/5
10:15 - 12:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
13:15 - 15:00 3C511 16 pl Martin Åberg HIGB01, HIGL12, HIGL12, 40976, 40818, 40820 Seminarium
v 22 Ons 31/5 v 22
09:15 - 16:00 Zoom Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Redovisning FDU Se Canvas. Distans
  Tors 1/6
09:15 - 16:00 1D237 55 pl Martin Stolare HIGL12, HIGL12, 40818, 40820 Redovisning FDU Se Canvas. Campus