***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid
Lokal/Plats
Lärare
Kurs/Grupp
Information
v 5 Fre 3/2 v 5
10:15 - 12:00 12-torget Mekonnen Tesfahuney, Moa Tunström, Svante Karlsson KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 OBLIGATORISKT, Projektarbete redovisas, posterutställning
v 6 Mån 6/2 v 6
10:15 - 12:00 12A131/132 64 pl Svante Karlsson KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 FÖRELÄSNING, Landsbygden, det rurala och den urbana normen (Andersson & Jansson, Daniels kap 11, Rönnblom)
  Tis 7/2
10:15 - 12:00 12B149 42 pl Moa Tunström KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 OBLIGATORISKT, Litteraturseminarium i halvgrupp (Abulhawa/Calvino)
13:15 - 15:00 12B258 39 pl Moa Tunström KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 OBLIGATORISKT, Litteraturseminarium i halvgrupp (Abulhawa/Calvino)
23:00 - 00:00 . KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 OBLIGATORISKT, Tisdag innan kl 00.00 inlämning seminarieuppgift
  Tors 9/2
10:15 - 12:00 9B229 70 pl Moa Tunström KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 FÖRELÄSNING, Den delade staden: Segregation, gentrifiering och platskamp (Lindström, Tunström & Wang, Rönnlund & Tollefsen kap 8-10, Tahvilzadeh & Kings, Dahlstedt, Kings & Tahvilzadeh, Forsberg kap 17, Tesfahuney & Ek kap 3, Sandercock)
  Fre 10/2
10:15 - 12:00 9B229 70 pl Moa Tunström KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 FÖRELÄSNING, Den rättvisa staden (Lindström, Tunström & Wang, Rönnlund & Tollefsen kap 8-10, Tahvilzadeh & Kings, Dahlstedt, Kings & Tahvilzadeh, Forsberg kap 17, Tesfahuney & Ek kap 3, Sandercock)
13:15 - 15:00 1B364 Fröding 117 pl Gästföreläsare ., Moa Tunström KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 Comeback Detroit (Johansson)
v 7 Tors 16/2 v 7
08:30 - 14:30 . KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 HEMTENTAMEN, Ingen föranmälan krävs. Hemtentan läggs ut i Canvas - inlämning 23-02-16 innan kl 14.30.
  Fre 17/2
10:15 - 12:00 3B322 60 pl KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 KOMPLETTERINGSTILLFÄLLE, Laboration / Projektarbete / seminarium
v 12 Fre 24/3 v 12
08:30 - 14:30 . KGGB84, KGGB84, 39984, 40334 OM-HEMTENTAMEN, Ingen föranmälan krävs. Hemtentan läggs ut i Canvas - inlämning 23-03-24 innan kl 14.30.