***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 35 Tis 30/8 v 35
13:15 - 15:00 7B204, Idrott Henrik Gustafsson IDGA12, 39501 Kursintroduktion
  Ons 31/8
09:15 - 12:00 1D328 43 pl Claes Nyberg IDGA12, 39501 Vad är idrott?+Forskningsmetodik
  Tors 1/9
08:30 - 12:00 SE SolenMånen IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Gäst: Lars Andersson, Doping
13:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Fre 2/9
09:15 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
v 36 Mån 5/9 v 36
13:00 - 15:00 . IDGA12, 39501 Värmlandsidrotten, Idrottsrörelsens organisation (Idrottens hus)
  Tors 8/9
09:30 - 12:00 . IDGA12, 39501 Lokal Aula Magna. Studieteknik nya studenter
14:15 - 17:00 7B204, Idrott Christian Augustsson, Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Planering läger År 1
  Fre 9/9
09:15 - 12:00 7B302 Idrottshall Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Praktiskt pass
  Sön 11/9
16:45 - 17:00 Canvas IDGA12, 39501 Inlämning: Vad är idrott?
v 37 Mån 12/9 v 37
09:15 - 12:00 7B204, Idrott Claes Nyberg IDGA12, 39501 Grupprocesser
  Tis 13/9
09:00 - 17:00 Ute Christian Augustsson, Stefan Wagnsson IDGA12, IDGB11, 39501, 39502 Friluftsliv/Läger/Teambuilding
  Ons 14/9
09:00 - 17:00 Ute Christian Augustsson, Stefan Wagnsson IDGA12, IDGB11, 39501, 39502 Friluftsliv/Läger/Teambuilding
  Tors 15/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier/Idrottshistoria/gruppuppgift
  Fre 16/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier/Idrottshistoria/gruppuppgift
v 38 Mån 19/9 v 38
08:30 - 12:00 12B150 70 pl Peter Carlman IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Idrottshistoria Del 1
  Tis 20/9
08:30 - 12:00 9B229 70 pl Peter Carlman IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Idrottshistoria Del 2
  Ons 21/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier/Idrottshistoria/gruppuppgift
  Tors 22/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier/Idrottshistoria/gruppuppgift
  Fre 23/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier/Idrottshistoria/gruppuppgift
v 39 Mån 26/9 v 39
16:45 - 17:00 Canvas IDGA12, 39501 Inlämning gruppuppgift: Läger/teambuilding
  Tis 27/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Ons 28/9
09:00 - 11:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
12:15 - 13:00 Zoom IDGA12, 39501 Lunchwebbinar kring att läsa inför examination
13:00 - 14:00 Zoom Peter Carlman IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Frågestund idrottshistoria
14:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Tors 29/9
09:00 - 17:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Fre 30/9
08:30 - 13:00 Canvas IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Tentamen idrottshistoria
v 40 Mån 3/10 v 40
13:15 - 16:30 Zoom Johan Högman IDGA12, 39501 Kursintro + hälsobegreppet
  Tis 4/10
13:15 - 17:00 12A324 34 pl Johan Högman IDGA12, 39501 Hälsa och fysisk aktivitet
  Ons 5/10
09:15 - 12:00 3D415 40 pl Johan Högman IDGA12, 39501 Hälsofrämjande arbete
  Tors 6/10
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Fre 7/10
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
v 41 Mån 10/10 v 41
13:15 - 16:00 7B204, Idrott Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Föreningsidrott och hälsa
  Tis 11/10
09:15 - 12:00 9E126 36 pl Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Stress och hälsa
13:00 - 15:00 3D410 18 pl Carina Bäccman, Christian Augustsson, Claes Nyberg, Maria Olsson, Salome Persson, Stefan Wagnsson IDGA12, IDGB13, 39501, 39506 Programråd
  Ons 12/10
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Tors 13/10
09:15 - 12:00 Zoom Johan Högman IDGA12, 39501 Obligatoriskt, Artikelseminarium
  Fre 14/10
09:15 - 12:00 9E126 36 pl Henrik Gustafsson IDGA12, 39501 Elitidrott och ohälsa
v 42 Mån 17/10 v 42
09:15 - 12:00 7B204, Idrott Johan Högman IDGA12, 39501 Hälsoprojekt
  Tis 18/10
09:15 - 12:00 12A324 34 pl Mira Fielding IDGA12, 39501 Psykisk ohälsa
  Ons 19/10
09:15 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Tors 20/10
13:15 - 16:00 12A325 32 pl Johan Högman IDGA12, 39501 + Gäst, Fysisk aktivitet på Recept (FaR)
  Fre 21/10
09:15 - 10:00 7B204, Idrott Claes Nyberg IDGA12, 39501 Stavgång
10:00 - 13:15 Ute Claes Nyberg IDGA12, 39501 Stavgång
13:15 - 14:00 7B204, Idrott Claes Nyberg IDGA12, 39501 Stavgång
14:00 - 16:00 Ute Claes Nyberg IDGA12, 39501 Stavgång
v 43 Mån 24/10 v 43
09:15 - 12:00 7B204, Idrott Felicia Augustsson IDGA12, 39501 Hälsa och hälsa i arbetslivet
  Tis 25/10
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Ons 26/10
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Tors 27/10
13:15 - 16:00 7B204, Idrott Johan Högman IDGA12, 39501 Exempel hälsoprojekt
  Fre 28/10
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
v 44 Mån 31/10 v 44
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Tis 1/11
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Ons 2/11
09:00 - 16:00 Zoom Johan Högman IDGA12, 39501 Litteratursamtal/ grupphandledning (”drop-in”)
  Tors 3/11
09:00 - 16:00 . IDGA12, 39501 Självstudier
  Fre 4/11
09:00 - 16:45 . IDGA12, 39501 Självstudier
16:45 - 17:00 Canvas IDGA12, 39501 Inlämning examinationsuppgift
v 45 Mån 7/11 v 45
09:15 - 12:00 12A325 32 pl Johan Högman IDGA12, 39501 Introduktion Ledarskap och lärande
  Tis 8/11
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Johan Högman IDGA12, 39501 Ledarskap
13:15 - 16:00 7B204, Idrott Johan Högman IDGA12, 39501 Ledarskap och coaching
  Tors 10/11
09:15 - 12:00 3C510 32 pl Johan Högman IDGA12, 39501 Barn, ledarskap och idrott
v 46 Mån 14/11 v 46
13:15 - 16:00 7B204, Idrott Johan Högman IDGA12, 39501 Föräldrars involvering inom idrotten
  Tis 15/11
09:15 - 12:00 3D415 40 pl Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Motivation och motivationsklimat
  Tors 17/11
09:15 - 12:00 7B204, Idrott Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Feedback i teorin (MAC)
  Fre 18/11
13:00 - 14:00 Canvas IDGA12, 39501 Quiz utifrån kurslitteraturen
v 47 Ons 23/11 v 47
13:15 - 16:00 7B204, Idrott Johan Högman IDGA12, 39501 Artikelseminarium. Examination. Obligatoriskt
  Tors 24/11
09:15 - 12:00 7B204, Idrott IDGA12, 39501 Gäst: Ulf Karlsson, Ledarskapserfarenheter från idrottsledare 2002 och 2004
v 48 Mån 28/11 v 48
09:15 - 12:00 7B204, Idrott Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Barn- och ungdomsidrott
  Tis 29/11
09:15 - 16:00 12A325 32 pl Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Barn- och ungas utveckling
  Tors 1/12
09:15 - 12:00 7B302 Idrottshall Stefan Wagnsson IDGA12, 39501 Återkoppling/feedback i praktiken
v 49 Mån 5/12 v 49
08:45 - 09:00 Canvas IDGA12, 39501 Inlämning sammanställning artikelseminarium
09:00 - 2022-12-08 16:00 . IDGA12, 39501 Inläsning
  Fre 9/12
09:00 - 16:00 Canvas IDGA12, 39501 Tentamen Ledarskap och lärande
v 50 Mån 12/12 v 50
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Ons 14/12
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Tors 15/12
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Fre 16/12
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Öppen reflektion
v 51 Mån 19/12 v 51
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Tis 20/12
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
14:00 - 16:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Öppen reflektion
v 52 Tis 27/12 v 52
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Ons 28/12
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Tors 29/12
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
v 1 Mån 2/1 v 1
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Tis 3/1
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Ons 4/1
09:15 - 12:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521
  Tors 5/1
09:15 - 12:00 Zoom IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 öppna reflektioner
v 2 Mån 9/1 v 2
13:15 - 16:00 21A342 Eva Eriksson 70 pl IDGA12, IDGLT1, 39501, 39521 Frågestund inför tentamen (på plats)

  Ändrade inom de senaste 22 timmarna.