***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 45 Tors 10/11 v 45
09:00 - 10:00 Zoom Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Kursintro, Förinspelad introduktion. Se länk i Canvas.
10:15 - 15:00 5F323 18 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, A1 och A2. Grupp B (NGGD05) via zoom. Grupp A (NGGB44) på plats.
  Fre 11/11
09:15 - 12:00 5F323 18 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, B, C1 och C2. Grupp B (NGGD05) via zoom.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, C3. C4. Grupp B (NGGD05) via zoom.
v 46 Ons 16/11 v 46
09:15 - 12:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, D. Även via Zoom.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, D. Även via Zoom.
  Tors 17/11
09:15 - 12:00 21D402 30 pl Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, E. Grupp B (NGGD05) via zoom.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, F. Grupp B (NGGD05) via zoom.
  Fre 18/11
09:15 - 12:00 21D402 30 pl Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, G. Grupp B (NGGD05) via zoom.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Inlämning, Inlämningsuppgift. Skapa en karta med hjälp av QGIS.
v 47 Tors 24/11 v 47
09:15 - 12:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, H. Grupp B (NGGD05) via zoom.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, H.
  Fre 25/11
09:15 - 12:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Introduktion, Introduktion till Raster. Grupp B (NGGD05) via zoom.
13:15 - 16:00 5F323 18 pl Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Introduktion, Introduktion till Raster. Grupp B (NGGD05) via zoom.
v 48 Ons 30/11 v 48
09:15 - 12:00 21D402 30 pl Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Introduktion, Introduktion till Raster. Grupp B (NGGD05) via zoom.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, I. Grupp B (NGGD05) via zoom.
  Tors 1/12
09:15 - 12:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, I.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, J. Grupp B (NGGD05) via zoom.
  Fre 2/12
09:15 - 12:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Extra datasalstid.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, K. Grupp B (NGGD05) via zoom.
v 49 Tors 8/12 v 49
09:15 - 12:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Övning, K.
13:15 - 16:00 21D402 30 pl Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete, Se förinspelad introduktion på Canvas. Grupp B (NGGD05) via zoom.
  Fre 9/12
09:15 - 16:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
v 50 Ons 14/12 v 50
09:15 - 12:00 Zoom Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
13:15 - 16:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
  Tors 15/12
09:15 - 12:00 Zoom NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
13:15 - 16:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
  Fre 16/12
09:15 - 12:00 Zoom Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
13:15 - 16:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
v 51 Tors 22/12 v 51
09:15 - 12:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
v 1 Tors 5/1 v 1
09:15 - 12:00 21D402 30 pl NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Projektarbete
v 2 Tors 12/1 v 2
09:15 - 12:00 Zoom Kristina Eresund NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Redovisning, Redovisning av projektuppgiften gruppvis.
13:15 - 16:00 Zoom Ehsan Abshirini NGGB44, NGGD05, 39279, 39255 Redovisning, Redovisning av projektuppgiften. gruppvis.